baklofen wyczerpuje witaminy €55.59
04 lip 2019

Przegląd możliwości BIMcollab

Platformy umożliwiające sprawne zarządzanie kolizjami i uwagami,

04 lip 2019

Platformy umożliwiające sprawne zarządzanie kolizjami i uwagami, obok narzędzi do weryfikacji modeli, to jedno z głównych rozwiązań wspomagających procesy BIM, dzisiaj przyjrzymy się bliżej jednej z takich propozycji.

W codziennej pracy BIM Managera spotykamy się z wieloma problemami technicznymi podczas zarządzania modelami, uwagami czy kolizjami. Najczęstsze z nich to: brak możliwości płynnej pracy na większych modelach (już kilkadziesiąt MB potrafi sprawiać kłopoty), brak pełnego wsparcia dla BCF uniemożliwiające dalsze wykorzystanie plików (znane nam przypadki eksportu uwag do BCF bez zdjęcia), brak możliwości generowania raportów z utworzonych uwag, czy chociażby brak wsparcia dla systemów Mac. Dlatego to na tych zagadnieniach skupimy podczas dzisiejszej analizy.

Do tej pory na projektach: Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiejkompleks hotelowo – rekreacyjny Hot Spring BayWydział Rzeźby ASP w Warszawie, czy Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracowaliśmy na narzędziach: Tekla BIMsight, Trimble Connect, Solibri Model Checker, BIM Vision, Bimsync oraz nierzadko ich połączeniu. Teraz chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej możliwościom rozwiązania BIMcollab.

BIMcollab oferuje kompleksowe środowisko, w skład którego wchodzą 3 zestawy narzędzi: platforma chmurowa BIMcollab, wtyczki BCF Managers oraz przeglądarka modeli BIMcollab ZOOM. Działają one oddzielne, ale mogą ze sobą współpracować w oparciu o otwarty format komunikacji BCF.

Rysunek 1: Dostępne rozwiązania BIMcollab

1. Platforma chmurowa
Miejsce przeznaczone do przechowywania i zarządzania uwagami. Po sprawdzeniu kolizji i wprowadzeniu uwag w innym oprogramowaniu umożliwia ich import w postaci plików BCF lub bezpośrednią synchronizację dzięki wtyczkom BCF Managers. Platforma została podzielona na obszary: Dashboard, Issues, Reports, Import.

Dashboard: Ekran startowy pokazujący podstawowe informacje o projekcie. Zawiera m.in. raporty przedstawiające w graficzny sposób aktualny stan prac. Informacje pogrupowane zostały według statusów, kamieni milowych projektu, typów uwag czy ich priorytetów.

Rysunek 2: Zakładka Dashboard

Issues: Obszar przeznaczony do wyświetlania, filtrowania i zarządzania uwagami BCF. W tym miejscu można je również edytować (w zależności od otrzymanych uprawnień) i komentować bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Przy takim rozwiązaniu ograniczeniem jest dostęp jedynie do zdjęcia uwagi oraz jej treści bez połączenia z modelem, natomiast zaletą jest brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, czy możliwość edycji kilku uwag jednocześnie.

Rysunek 3: Zakładka Issues – widok miniatur

Często graficzna reprezentacja wyników przemawia znacznie skuteczniej niż sam tekst, bo pomaga skupić się na istotnych porównaniach, czy odchyleniach. Dlatego miłym dodatkiem jest możliwość graficznej reprezentacji postępów prac w postaci wykresów.

Rysunek 4: Zakładka Issues – graficzna reprezentacja wyników

Reports: Bimcollab umożliwia również wygenerowanie raportów z utworzonych uwag w formacie XLS, PDF oraz eksport ich do BCF, BCFZIP.

Rysunek 5: Przykładowy raport z BIMcollab

Import: BIMcollab oferuje możliwość zaimportowania uwag wykonanych z dowolnego oprogramowania wspierającego BCF lub CSV.

Rysunek 6: Import uwag

Z poziomu ustawień platformy możemy zarządzać użytkownikami projektu, ich uprawnieniami, grupami, wskazywać kamienie milowe projektu, czy zarządzać powiadomieniami e-mail.

2. Wtyczki BCF Managers
Umożliwiają tworzenie, edycję i odpowiedź na uwagi bezpośrednio w natywnym środowisku projektowym użytkownika (m.in. ArchiCAD, Tekla Structures, Vectorworks, Revit, DDS-CAD), ale i w programach do weryfikacji modeli (np. Navisworks, Solibri, Bexel Manager). Ponieważ uwagi są powiązane z pozycją i obiektem w modelu, możemy jednocześnie wprowadzać zmiany w środowisku natywnym i odpowiadać na uwagę. Usprawnia to pracę w stosunku do tradycyjnego procesu, w którym w zewnętrznym oprogramowaniu wyświetlaliśmy i komentowaliśmy uwagi, a w środowisku natywnym wyszukiwaliśmy wskazane miejsce i wprowadzaliśmy poprawki.

Rysunek 7: Dostępne wtyczki BCF Managers (stan na 03.07.2019)

 

3. BIMcollab ZOOM
Desktopowa przeglądarka modeli. Pozwala na jednoczesne wyświetlenie kilku modeli IFC, dostęp do informacji w nich zawartych oraz do wymiany komunikacji przy użyciu BCF. Umożliwia synchronizację z wtyczkami BCF Managers oraz platformą BIMcollab. Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość obsługi chmur punktów równocześnie z modelami IFC, obsługa wszystkich wersji BCF (1.0, 2.0 i 2.1) oraz kompatybilność zarówno z systemami Windows jak i Mac.

Licencjonowanie

Licencjonowanie BIMcollab obejmuje zarówno wersje darmowe jak i płatne. Wtyczki BCF Managers oraz przeglądarka BIMcollab ZOOM są darmowe, natomiast platforma chmurowa dostępna jest w kilku opcjach. Darmowa dedykowana jest testom oraz projektom pilotażowym, a jej ograniczenie to 5 użytkowników i 1 aktywny projekt. Wersje płatne obejmują Starter, Connected oraz Enterprise, a ich cena zależy od liczby użytkowników i projektów. Płatne wersje dodatkowo umożliwiają spersonalizowanie przestrzeni platformy (wskazanie brandu firmy).

Przegląd możliwości środowiska BIMcollab wypada obiecująco, jednak żeby przekonać się o jego skuteczności musimy przetestować go w praktyce. Dlatego w kolejnej części artykułu spróbujemy odtworzyć typowy proces wymiany komunikacji w oparciu o BCF i środowisko BIMcollab.

Joanna Karkoszka
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment