agonista baklofenu €21.31
29 lip 2019

BIMcollab workflow

W poprzednim artykule (Przegląd możliwości BIMcollab) wykonaliśmy

29 lip 2019

W poprzednim artykule (Przegląd możliwości BIMcollab) wykonaliśmy wstępną analizę funkcji dostępnych w środowisku BIMcollab. Pokazało nam to zarys jego możliwości. Teraz aby sprawdzić jego praktyczny wymiar spróbujmy przeprowadzić typowy proces wymiany informacji w oparciu o format BCF na przykładzie modeli Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

1. Założenie projektu

Pracę rozpoczynamy od założenia projektu na platformie. Nie ma możliwości utworzenia projektu za pośrednictwem przeglądarki BIMcollab ZOOM, czy wtyczek BCF Managers, dlatego pierwszym krokiem jest przygotowanie platformy chmurowej. W tym celu, w wersji darmowej, odwiedzamy stronę join.bimcollab.com, rejestrujemy konto i wybieramy New project. W wersji płatnej możemy dodatkowo spersonalizować adres swojej strony.

Rysunek 1: Tworzenie projektu na platformie BIMcollab

Po uzupełnieniu danych o projekcie zostaniemy przeniesieni do ustawień konta, gdzie możemy dodać uczestników projektu, wskazać ich uprawnienia (role) oraz tworzyć grupy i przypisywać do nich wybrane osoby. Jak w przypadku większości tego typu platform, podczas dodawania użytkowników, którzy nie mają założonego konta, mamy możliwość wysłania powiadomienia z zaproszeniem do projektu. Jako administrator otrzymamy również powiadomienie po zaakceptowaniu przez nich zaproszenia.

Rysunek 3: Moje projekty BIMcollab

2. Weryfikacja modelu/Utworzenie uwag BCF

Kolejnym etapem jest utworzenie uwag (issues). Możemy w tym celu skorzystać z dowolnego oprogramowania do weryfikacji modeli wspierającego BCF. Przetestujmy kilka najczęściej spotykanych metod pracy tj. weryfikację modelu i tworzenie uwag w Solibri Office (opcjonalnie w BIMcollab ZOOM), a następnie synchronizację ich z platformą lub manualnie: jako eksport i import BCF.

a) Utworzenie uwag w Solibri Office (lub w każdym inny programie wspierającym BCF np. Tekla BIMsight, Bexel Manager)

Dawniej aby przenieść uwagi z Solibri do BIMcollab konieczne było zainstalowanie dodatkowej wtyczki BCF Manager (lub opcjonalnie eksport ich do BCF, a następnie import na platformę). Obecnie dodatek ten jest instalowany razem z Solibri Office w postaci BCF Connector.

Sposób pracy w Solibri opisywaliśmy tutaj, dzisiaj przeskoczmy do punktu gdzie uwagi/zapytania są już przygotowane. Aby zsynchronizować je z platformą zaznaczamy prezentację zawierającą uwagi, które chcemy wyeksportować, a następnie wybieramy opcję Synchronize Presentation. W oknie Servers wybieramy serwer bimcollab oraz z listy Projects projekt, który chcemy połączyć.

Rysunek 4: Synchronizacja uwag w Solibri Office

Automatycznie zostanie otwarte okno, które umożliwia wybór sposobu aktualizacji danych (import z serwera, eksport na serwer nowo utworzonych i/lub edytowanych uwag). Chcemy wyeksportować uwagi na platformę, dlatego wybieramy Upload Created Issues, a następnie Sync Now.

Rysunek 5: Opcje synchronizacji issues w Solibri Office

Podczas pierwszej synchronizacji danych następnym krokiem będzie ich konwersja z Solibri i odpowiednie zmapowanie do BIMcollab. Proces ten polega na wskazaniu, które parametry opisujące użytkowników, statusy, czy typy uwag w Solibri są równoważne wartościom z platformy. Proces przeprowadzamy jednorazowo, przy następnej synchronizacji program zapamięta wskazany wybór. Oczywiście w razie potrzeby mamy możliwość modyfikacji parametrów.

Rysunek 6: Konwersja danych z Solibri do BIMcollab

Po ukończeniu synchronizacji wyniki o powodzeniu bądź niepowodzeniu procesu zostaną wyświetlone w postaci raportu.

Rysunek 7: Raport z synchronizacji

b) Utworzenie uwag przy użyciu BIMcollab ZOOM

Te same działania spróbujmy odtworzyć, na zasadzie analogii, w desktopowej przeglądarce BIMcollab ZOOM. Dzięki opcji synchronizacji z platformą i połączeniu z wybranym projektem, uwagi utworzone w programie są bezpośrednio aktualizowane na platformie. Należy jednak zachować odpowiedni porządek pracy rozpoczynając od połączenia z serwerem, a dopiero w drugiej kolejności tworząc uwagi. W innym przypadku konieczne będzie zapisanie uwag do BCF i  ich późniejszy „ręczny” import na platformę.

Rysunek 8: Okno dialogowe BIMcollab ZOOM pojawiające się w przypadku utworzenia uwag przed połączeniem z serwerem

Po wgraniu modeli IFC i utworzeniu modelu federacyjnego, z górnego paska narzędzi wybieramy opcję Connect to BIMcollab. W nowo otwartym oknie, po uzupełnieniu danych i wyborze projektu, mamy możliwość wyboru w oknie Issue filter, które notatki z platformy będą widoczne w BIMcollab ZOOM. Na koniec możemy zaznaczyć opcję Save connection to project file.

Rysunek 9: Filtr uwag

Synchronizacja powoduje pojawienie się w programie notatek z platformy, czyli tych, które wcześniej eksportowaliśmy z Solibri. Stwórzmy teraz podobne uwagi w BIMcollab ZOOM i zsynchronizujmy z platformą. W tym celu zaznaczmy wybrany obiekt i klikając prawy klawisz myszy (PKM) wybierzmy Add new issue. W nowo otwartym oknie uzupełniamy informacje o notatce.

Rysunek 10: Dodawanie uwag w BIMcollab ZOOM

Po zakończeniu tworzenia uwag możemy wysłać je na platformę pojedynczo lub zbiorczo poprzez zaznaczenie wszystkich, a następnie klikając PKM>Publish now.

Rysunek 11: Synchronizacja uwag na platformę

c) Import/eksport BCF

Aby przetestować manualny import BCFów na platformie, przygotujemy kilka uwag dla powyższych modeli i wyeksportujemy je do BCF 2.1.

Rysunek 12: eksport BCF z BIMcollab ZOOM

3. Zarządzanie uwagami

Odbiorca uwag ma wiele możliwości na wyświetlenie i odpowiedź na uwagi: korzystając z platformy BIMcollab przez przeglądarkę internetową, korzystając z wtyczek BCF Managers bezpośrednio w środowisku projektowym lub w przeglądarce BIMcollab ZOOM.

a) poprzez platformę BIMcollab

Uwagi pojawiają się natychmiast po synchronizacji z platformą, niezależnie od oprogramowania, w którym zostały utworzone. Widać, że na platformie mają zgodne z Solibri i ZOOM parametry, zdjęcie oraz przypisane są do wskazanych osób.

Rysunek 13: Uwagi dostępne na platformie

Odpowiedź na uwagę możliwa jest indywidualnie dla każdej lub jednocześnie na kilka zaznaczonych. W tym celu wystarczy zaznaczyć wybraną uwagę, a po kliknięciu w Edit w polu Comment wpisać treść odpowiedzi. W tym miejscu można dodatkowo wskazać osobę, która zostanie poinformowana mailowo o odpowiedzi oraz zmienić zdjęcie (załączone do komentarza).

Rysunek 14: Odpowiedź na uwagę

Dodatkową zaletą przy zarządzaniu, głównie większą liczbą uwag, jest możliwość filtrowania ich wg praktycznie dowolnego parametru oraz edycja wielu jednocześnie.

Rysunek 15: Filtry dostępne na platformie

Rysunek 16: Import BCF

Sprawdźmy jak działa import BCF na platformie. Program umożliwia ustawienie domyślnych parametrów dla nieuzupełnionych pól importowanych BCFów. Po wgraniu ich zostają wyróżnione na liście wszystkich uwag, jako Action: Imported, dzięki czemu łatwo można je wyfiltrować. 

Rysunek 17: Widok importownaych BCF

Widać również, że zarówno snapshot jak i treść uwagi odzwierciedla jej zawartość w programie gdzie były tworzone, czyli żadna z tych informacji nie została utracona.

Rysunek 18: Import BCF

b) BCF managers

Są to wtyczki dostępne dla większości popularnych programów do projektowania umożliwiające zarządzanie uwagami bezpośrednio ze środowiska projektowego.
W przeglądarce internetowej na platformie BIMcollab dostępne są jedynie screenshoty utworzonych uwag, dlatego chcemy sprawdzić jak działają uwagi przy powiązaniu ich z modelem. Zacznijmy od oprogramowania Tekla Structures.

Pierwsze co rzuca się w oczy podczas pracy na Tekli 2018 to brak dedykowanej zakładki po pobraniu wtyczki, jak to ma miejsce np. dla Trimble Connect. Odnalezienie jej jest możliwe dzięki wyszukiwarce Quick Launch. Możemy ewentualnie dodać ją do wybranej zakładki na wstążce Tekli.

Obsługa wtyczki jest zbliżona do pracy na uwagach w BIMcollab ZOOM. Po zalogowaniu i połączeniu z projektem wyświetlone zostaną wszystkie uwagi dostępne na serwerze zgodne z wybranym filtrem. Po podwójnym kliknięciu na uwagę zostaniemy przeniesieni w odpowiednie miejsce modelu. Na kilkanaście utworzonych uwag zarówno w Solibri jak i w BIMcollab ZOOM, tylko z lokalizacją jednej Tekla miała problemy. Trzeba natomiast zwrócić uwagę na znacznie wolniej ładujące się widoki, niż to miało miejsce w Solibri, czy ZOOMie.

Rysunek 19: BCF Manager w Tekli Structures

Wtyczka BCF Manager dostępna jest również dla ArchiCADa. Po instalacji dostępna jest z zakładki BIMcollab w górnym pasku narzędzi. Obsługa i praca na wtyczce jest analogiczna do poprzednio opisanych. Program dobrze radzi sobie ze znalezieniem odpowiednich miejsc w modelu, a jeśli uwaga została powiązana z obiektami z innego modelu, daje możliwość przeniesienia widoku na ustalone współrzędne kamery (bez połączenia z modelem).

Rysunek 20: BCF Manager w ArchiCAD 22

Podsumowując, nie bez powodu platforma BIMcollab cieszy się tak dobrą opinią wśród swoich użytkowników. Centralne repozytorium BCF dostępne dla wszystkich uczestników w każdym momencie, chociażby w postaci screenshotów to bardzo wygodne rozwiązanie. Dla nas najistotniejszy jest jednak fakt, że oferuje pełne wsparcie dla BCF, edycję wielu uwag jednocześnie oraz że działa sprawnie nawet na większych projektach.

Test wtyczek BCF Managers i powiązania z obiektami modelu wypadł całkiem nieźle. Co prawda przy większej liczbie modeli o większych rozmiarach, wtyczka nie zawsze radziła sobie z odpowiednim usytuowaniem kamery, czy przycięciem modelu, czasami trochę trwało ładowanie całego modelu. Jednak bez większych problemów udało się odnaleźć opisane uwagą miejsce.

Znając zapotrzebowanie rynku, nierzadkie bolączki projektantów nad koniecznością podwójnej pracy przy wprowadzaniu odpowiedzi i zmian (uwagi wprowadzane w jednym środowisku i powtórne odnajdywanie miejsc do poprawy w środowisku projektowym) jesteśmy w stanie przymknąć oczy na drobne niedociągnięcia środowiska BIMcollab (a może raczej samych wtyczek BCF Managers) i polecić go nawet do pracy z dużymi modelami.

Na zakończenie warto dodać, że platforma rozwija w zaskakującym tempie. Od naszego ostatniego postu pojawiła się możliwość połączenia jej z BIM 360 docs, co prawda na razie w wersji trial ale autorzy już zapowiadają kolejne zmiany.

Joanna Karkoszka
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment