baklofen dooponowy dawka próbna €113.78
06 maja 2019

Pilotaż BIM – PKP PLK S.A.

W czwartek 24 kwietnia 2019 r. do

06 maja 2019

W czwartek 24 kwietnia 2019 r. do grona instytucji publicznych organizujących projekty pilotażowe z wykorzystania technologii BIM dołączyło PKP PLK S.A. W tym dniu został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu metodologii BIM dla zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 33,994 na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza”. Szczegóły (dokumentacja) znajdują się na internetowej  platformie zakupowej PKP: https://zamowienia.plk-sa.pl

W porównaniu do poprzednich projektów pilotażowych (PSE, GDDKiA) zakres inwestycji jest niewielki, a całość projektu podzielono na dwa osobne postępowania – projektowanie i budowę. Zabieg ten wydaje się bardzo mądrym pomysłem. Wdrożenie BIM-u do tak dużego przedsiębiorstwa jak PKP PLK S.A. powinno przebiegać krok po kroku, a stworzenie komórek BIM-owych i odpowiednich procedur będzie dużo łatwiejsze na takiej niedużej inwestycji.

Kolejna różnica względem poprzednich projektów pilotażowych jaką zauważamy w ogłoszeniu PKP PLK S.A. są kryteria udziału oraz oceny pozacenowej w kwestii BIM.

BIM-owe kryterium udziału zostało ograniczone tylko do osoby BIM Managera bez wymogu udziału w projektach infrastrukturalnych, co wydaje się dobrą decyzją bo doświadczenie BIM-owe na rynku projektów liniowych w Polsce jest minimalne. Wykonawcy angażując doświadczonego BIM Managera do realizacji projektu uzyskają możliwość zdobycia potrzebnej na przyszłość wiedzy, a Zamawiający będzie miał odpowiednią osobę do kontaktów.

BIM-owe kryteria pozacenowe to natomiast doświadczenie w zakresie BIM oraz założenia do Planu Realizacji BIM czyli metodyka realizacji zamówienia w zakresie BIM. W ramach metodyki zostaną ocenione trzy podkryteria:

  • Planowanie realizacji zamówienia w zakresie BIM
  • Plan zapewnienia jakości
  • Modele 4D BIM

Jako pomoc dla Wykonawców przy tworzeniu metodyki udostępnione zostały „Wymagania informacyjne Zamawiającego BIM”. Zastosowanie metodyki jako jednego z kryteriów oceny to ciekawe rozwiązanie, które w praktyczny sposób wykaże realne doświadczenie Bim Managera i jednoznacznie udowodni Zamawiającemu przedstawione w ofercie referencje. Potrzebę zastosowania takiego kryterium Zamawiający tak uzasadnia w SIWZ: „ Zamawiający stoi na stanowisku, że szczegółowe zaplanowanie realizacji zamówienia w zakresie BIM, w tym modeli 4D BIM wraz z określeniem planu zapewnienia jakości mają podstawowy wpływ na jakość usługi. Przedstawienie pełnych danych w metodyce realizacji zamówienia w zakresie BIM jest przesłanką do uznania, że Wykonawca będzie świadczył wysokiej jakości usługę”. Trudno się nie zgodzić z powyższym zdaniem.

Warto także pochwalić PKP PLK S.A. za przemyślane podejście do pilotażu, przejawiające się wcześniejszym zamówieniem na Konsultanta BIM. Doradztwo to podzielone na 3 etapy sprawuje konsorcjum, któremu lideruje jeden z członków BIM Klastra, firma Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. Na etapie I została opracowana metodyka zamówienia (pomagająca PKP zrozumieć procesy BIM-owe oraz stanowiąca niejako podstawę do tworzenia kolejnych przetargów) oraz materiały przetargowe. Na etapie II Konsultant będzie wspierał PKP PLK S.A. odpowiadając na pytania Wykonawców z zakresu BIM oraz doradzał przy wyborze najlepszej oferty. Etap III to stały nadzór nad projektem, wsparcie przy weryfikacji rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę i rekomendowanie tych najbardziej optymalnych dla zadania. Jak widać konsulting będzie trwał przez cały okres trwania projektu i zawierał wszystkie kluczowe zagadnienia.

Podsumowując, mamy kolejny pilotażowy projekt BIM w Polsce, który wygląda bardzo sensownie,  ma duże szanse realizacji i osiągnięcia zamierzonego celu czyli stworzenia podstaw do wdrożenia BIM w PKP PLK S.A. Pozostaje teraz tylko uważnie obserwować przebieg wydarzeń i trzymać kciuki za sukces. Dodatkowym plusem tego, że wszystkie projekty pilotażowe (PKP, PSE, GDDKiA)  powstały przy współpracy z konsultantami może okazać się to, że znikną wreszcie jednozdaniowe wymogi w stylu „projekt należy wykonać w technologii BIM”.

Andrzej Inglot
M.A.D. Engineers

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment