maksymalna dawka baklofenu €90.35
08 kw. 2019

BIM Quantity Takeoff – Case 11

Case nr 11: Instalacja sanitarna – zestawienie

08 kw. 2019

Case nr 11: Instalacja sanitarna – zestawienie rur i kształtek, analiza rewizji modeli

Zestawienie rur i kształtek wykonamy na bazie modelu IFC instalacji sanitarnej. Model macierzysty powstał w programie Autodesk Revit MEP – jest to przykładowy model dostępny na stronie Autodesku.

W raporcie uwzględnimy różne właściwości w zależności od typu elementu:

 • dla rur:
  • średnicę,
  • długość,
 • dla kształtek:
  • średnicę,
  • liczbę sztuk.

Rysunek 1: Model IFC instalacji sanitarnej w przeglądarce BIM Vision

Za pomocą zaznaczenia wiersza Projekt w strukturze IFC zaznaczymy wszystkie elementy (Rys. 2), następnie uruchamiamy wtyczkę BIM Quantity Takeoff.

Rysunek 2: Wybór obiektów

Używamy przycisku Dodaj wszystko, który przeniesie wszystkie wybrane wcześniej elementy do ustawień arkusza kalkulacyjnego. Określamy Liczbę właściwości (potrzebujemy 1 kolumnę z właściwościami) oraz zaznaczamy wybrane opcje grupowania i łączenia. W ustawieniach arkusza kalkulacyjnego mamy możliwość edycji nazwy elementu która pojawi się w raporcie zestawieniowym – zmieniamy nazwę z Typy rur:Standard na Rurociąg. W kolumnie Właściwość ustawiamy średnicę (Wielkość) i dodajemy do niej opis tekstowy. W kolumnie Sum określamy sumowany parametr (Długość), jednostka uzupełnia się automatycznie z modelu IFC (mm/szt). Przygotowane ustawienia arkusza kalkulacyjnego przedstawione są na Rys. 3.

Rysunek 3: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

W rezultacie otrzymujemy raport zestawieniowy z łączną długością rur danej średnicy oraz liczbą sztuk kształtek jednego typu na każdej kondygnacji. Na Rys. 4 widoczny jest fragment zestawienia, obejmujący kondygnację „Level 1”.

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

W przypadku gdy model IFC dla którego przygotowaliśmy raport staje się nieaktualny, możemy porównać tylko elementy zmienione, zamiast ponownego zestawiania wszystkich elementów.
Najpierw otwieramy model sprzed zmian w przeglądarce BIM Vision, następnie przechodzimy do zakładki Zmiany i otwieramy tam plik IFC do porównania. Elementy w których nie zaszły żadne zmiany są pokolorowane na biało, możemy je ukryć odznaczając pole Niezmienione (Rys. 5). Pozostałe elementy zaznaczamy obszarem (z klawiszem CTRL) i włączamy wtyczkę BIM Quantity Takeoff.

Rysunek 5: Zmienione elementy

Wybieramy wszystkie elementy z listy, stosujemy ustawienia analogiczne do tych w pierwszym zestawieniu, za wyjątkiem kilku zmian: zwiększamy liczbę właściwości do 3 i w dodatkowych kolumnach wstawiamy rewizję (Revision) oraz jej typ (Type) (Rys. 6). Właściwości te pozwolą nam określić z którego modelu IFC (bazowego/po zmianach) pochodzą dane w zestawieniu oraz typ zmiany jaka zaszła – geometryczna, właściwości, materiału, usunięcie, dodanie.

Rysunek 6: Raport zestawieniowy – zmienione elementy

Z utworzonego raportu zestawieniowego ( Rys. 7) wynika, że w obrębie kondygnacji „Level 1” zaszły zmiany ilościowe:

 • dodano 6 szt kształtek,
 • usunięto około 3,5 m rurociągu fi=100 mm,
 • dodano około 2,4 m rurociągu fi=20 mm,
 • dodano około 2,6 m rurociągu fi=32 mm,
 • usunięto około 2,0 m rurociągu fi=50 mm,
 • dodano około 3,5 m rurociągu fi=65 mm.

Rysunek 7: Raport zestawieniowy – zmienione elementy

Do ćwiczenia przygotowaliśmy film, na którym krok po kroku przedstawiliśmy powstawanie raportów zestawieniowych:

Sylwia Trybek

M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment