baklofen w leczeniu alkoholizmu €8.68
23 mar 2019

Warsztaty dotyczące narzędzi typu BIM

19 marca 2019 r. w Urzędzie Zamówień

23 mar 2019

19 marca 2019 r. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie warsztatowe, którego celem było wprowadzenie do tematyki stosowania narzędzi modelowania danych budowlanych, tzw. narzędzi typu BIM, w inwestycjach finansowanych ze środków publicznych. Spotkanie skierowane było do instytucji, które ze względu na zakres kompetencji bądź też charakter prowadzonej działalności zaliczają się do grona interesariuszy, których udział w dyskusji na temat ewentualnego wykorzystania tego typu narzędzi w publicznych inwestycjach budowlanych jest pożądany (m.in. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spółki Grupy PKP).

Warsztaty otworzył p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując, że są one pierwszą z nowej serii inicjatyw podejmowanych przez UZP dla przybliżenia tematu jak i rozpoczęcia szerszej publicznej dyskusji co do możliwości, korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania narzędzi typu BIM w publicznych inwestycjach budowlanych. Następnie p. dr Andrzej Tomana poprowadził wykład wprowadzający obejmujący swym zakresem m.in. szerszą kwestię cyfryzacji procesu budowlanego, szczegółową tematykę modelowania danych budowlanych, narzędzia informatyczne służące modelowaniu oraz powiązaną z tematem kwestię standaryzacji.

W dalszej części spotkania zaprezentowano trzy przypadki inwestycji finansowanych ze środków publicznych realizowanych z zastosowaniem narzędzi typu BIM. Pan Łukasz Malewski, reprezentujący z wraz z p. Ireną Lisowską (Kierownikiem Działu Projektów) Politechnikę Poznańską, omówił realizację procesu budowlanego Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (WAWIZ), jako przykład zastosowania BIM w inwestycji kubaturowej. Budynek WAWIZ jest jednocześnie budynkiem niemal zero energetycznym. Następnie p. Dariusz Jędrychowski, Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej, reprezentujący razem z p. Wojciechem Lubickim (Kierownikiem Wydziału Przygotowania Inwestycji) Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A. odniósł się do doświadczeń i planów PSE S.A. w stosowaniu BIM w realizacji inwestycji stacyjnych, liniowych i kubaturowych, koncentrując się na przypadku stacji Miłosna. Jako kolejny przykład inwestycji kubaturowej przy realizacji, której wykorzystywane są narzędzia typu BIM przedstawiono warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Pan Jarosława Zieliński, Kierownik Działu Inwestycji CNK, zrelacjonował okoliczności prowadzące do podjęcia decyzji o wykorzystaniu narzędzi BIM przy pracy nad nową inwestycją budynku Przewrotu Kopernikańskiego. Natomiast p. Paulina Magdzicka, Manager Informacji BIM CNK, szczegółowo omówiła sposób pracy z narzędziami typu BIM w trakcie trwania projektu.

Na zakończenie spotkania Prezes UZP zapowiedział kontynuację tematyki w ramach kolejnego wydarzenia, którym będzie spotkanie o charakterze Hyde Parku pozwalające na zabranie głosu szerokiemu gronu interesariuszy aktywnych w obszarze tej tematyki.

Warsztaty BIM

 

źródło: https://www.uzp.gov.pl/informacje/warsztaty-dotyczace-narzedzi-typu-bim 
Leave a comment
More Posts
Comments
Comment