baklofen 10 mg działania niepożądane €73.75
13 mar 2019

BIM Asset Management – słowem wstępu

Kilkanaście dni temu swoją premierę miała wtyczka

13 mar 2019

Kilkanaście dni temu swoją premierę miała wtyczka BIM Asset Management – proste i uniwersalne narzędzie służące do zarządzania szeroko pojętymi zasobami BIM. Wtyczka wykorzystuje możliwości otwartego formatu IFC i stanowi rozszerzenie funkcjonalności darmowej przeglądarki BIM Vision (Rys. 1).

Rysunek 1: Główne przyciski BIM Asset Management (zakładka „Wtyczki” BIM Vision)

BIM Asset Management może znaleźć zastosowanie w zarządzaniu danymi na etapach:

  • Projektowania, np. podczas wymiany informacji w procesie projektowym,
  • Budowy, np. przy tworzeniu repozytorium danych o inwestycji, prowadzeniu wirtualnego dziennika budowy,
  • Użytkowania – stanowiąc wsparcie w procesach obsługi i konserwacji.

Do podstawowych funkcjonalności wtyczki należy dodawanie atrybutów użytkownika i plików (w dowolnym formacie) do elementów modelu BIM i zarządzanie nimi. Atrybuty użytkownika, w zależności od potrzeb, mogą mieć formę tekstu, liczby lub daty (Rys. 2). Wszystkie informacje, pliki oraz przypisania do obiektów zapisywane są w bazie danych projektu.

Rysunek 2: Dodawanie atrybutów elementów, edycja wartości atrybutów*

Dodawanie atrybutów dostępne jest także dla dokumentów, co pozwala np. na tagowanie plików w przypadku dużej ich liczby (Rys. 3).

Rysunek 3: Dodawanie dokumentów, edycja wartości atrybutów*

Użytkownik, oprócz podglądu dodanych dokumentów (Rys. 4), może także otwierać je w formacie natywnym, edytować i zapisywać wprowadzone zmiany.

Rysunek 4: Podgląd dokumentów*

Elementy do których przypisano dokumenty oznaczane są etykietami, ich wartość wyraża liczbę dodanych plików. Użytkownik posiada pełna kontrolę nad dodawanymi danymi: za pomocą odpowiednich opcji może m.in. zaznaczać elementy modelu BIM do których dodano wybrany atrybut lub dokument czy wyświetlać i edytować wszystkie atrybuty i dokumenty z poziomu zaznaczonego elementu (Rys. 5).

Rysunek 5: Zarządzanie przypisanymi atrybutami i dokumentami z poziomu elementu*

Wtyczka generuje wewnętrzne zestawienia elementów oraz dokumentów, pozwalające na przegląd dodanych atrybutów i ich wartości. Dla zestawień dostępne są opcje filtrowania i sortowania, w oknach przeglądu wyświetlają się przypomnienia o zbliżającym terminie w formie oznaczeń kolorystycznych (dla atrybutów typu data) (Rys. 6).

Rysunek 6: Zarządzanie atrybutami, wyświetlanie przypomnień o zbliżającym się terminie*

Niewątpliwą zaletą, szczególnie podczas wykorzystywania wtyczki na etapie projektowania, stanowi możliwość przenoszenia bazy danych projektu pomiędzy kolejnymi rewizjami.

Wtyczka dostępna jest w wersji pełnej i demo (ważnej przez 30 dni) w sklepie BIM Vision.

Zachęcamy do obejrzenia filmu pokazującego podstawowe funkcjonalności wtyczki:

* Na rysunkach widoczna jest baza danych utworzona dla modelu Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.

Autorzy modeli:

Architektura: ETC Architekci 

Instalacje sanitarne: Pracownia Projektowa BD Group

 

Instalacje elektryczne: ELEMONT

 

Konstrukcja: M.A.D. Engineeers

 

 

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment