baklofen niewydolność nerek €82.45
25 sty 2019

BIM Quantity Takeoff – Case 9

Case nr 9: Architektura – zestawienie stref

25 sty 2019

Case nr 9: Architektura – zestawienie stref

Zestawienie stref wykonamy na przykładzie budynku biurowego (Rys. 1). Model obiektu został zbudowany w programie Vectorworks, otrzymaliśmy go dzięki uprzejmości Roberta Szczepaniaka z firmy Design Express Poland Sp. z o. o.

Rysunek 1: Model w programie BIM Vision

W zestawieniu uwzględnimy informacje:

  • nazwę pomieszczenia,
  • kondygnację,
  • powierzchnię strefy.

Aby wybrać z modelu wszystkie strefy, wyświetlamy w BIM Vision listę elementów z podziałem na typy (zakładka Obiekty → Typy) i zaznaczamy pozycję Obszar. Możemy ukryć pozostałe elementy (Rys. 2).

Rysunek 2: Wybór wszystkich stref

Z listy dostępnych elementów wybieramy wszystkie pozycje. Będziemy potrzebować dwóch kolumn z właściwościami – wpisujemy odpowiednią wartość w polu Ilość właściwości. W pierwszej kolumnie wprowadzamy pełną nazwę strefy (LongName), a w drugiej kondygnację (Storey). Dla większej przejrzystości raportu zestawieniowego możemy dodać opisy tekstowe. Sumowanym parametrem będzie powierzchnia strefy (GSA Design Gross Area) – jednostka (m2) uzupełnia się automatycznie. Przygotowane ustawienia arkusza kalkulacyjnego zamieszczone są na Rys. 3.

Rysunek 3: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

W rezultacie otrzymujemy listę wszystkich stref budynku wraz z projektowaną powierzchnią brutto, kondygnacją i pełna nazwą strefy (Rys. 4).

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego cały proces powstawania zestawienia:

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment