baklofen y lioresal €87.07
03 sty 2019

BIM Quantity Takeoff – Case 8

Case nr 8: Konstrukcja – zestawienie elementów

03 sty 2019

Case nr 8: Konstrukcja – zestawienie elementów stalowych

Do kolejnego ćwiczenia wykorzystamy model IFC konstrukcji stalowej (Rys. 1). Model macierzysty obiektu został zbudowany w programie Tekla Structures 17.0.
Za pomocą wtyczki BIM Quantity Takeoff zestawimy elementy stalowe w całej konstrukcji ze względu na:

  • materiał,
  • masę.

Rysunek 1: Model IFC w przeglądarce BIM Vision

Do zaznaczenie elementów stalowych możemy użyć funkcji Grupuj dostępnej w wtyczce Objects Info, zgodnie z opisem poniżej:

  • Grupowanie: zakładka Wtyczki →Grupuj
    • Wybór parametru grupowania: Grade
    • Wybór grup obiektów: AISI304, S235JR, S235JRG2, S355JR
  • Wyświetlenie tylko zaznaczonych obiektów: zakładka Obiekty→Ukryj Niezaznaczone (Rys. 2)
  • Tworzenie raportu zestawieniowego: zakładka Wtyczki → BIM Quantity Takeoff.

Rysunek 2: Wybór obiektów

Z listy dostępnych elementów w wtyczce BIM Quantity Takeoff wybieramy wszystkie elementy. Wpisujemy odpowiednią cyfrę w polu Ilość właściwości (w tym przypadku będzie to 1). Zaznaczamy opcje grupowania. W pierwszym polu Właściwości dodajemy materiał (Grade), dopisujemy adnotacje tekstowe. W kolumnie Sum ustawiamy sumowane parametry, odpowiadające im jednostki uzupełniają się automatycznie. Dla kotew (KOTWA) i nakrętek (NUT) będzie to Ilość (szt), natomiast dla reszty elementów masa (Weight) (kg).

Po uzupełnieniu wszystkich pół powinniśmy uzyskać ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na Rys. 3, a po zapisie danych do formatu Excela zestawienie jak na Rys.4. W tak wykonanym ćwiczeniu otrzymaliśmy zestawienie całej konstrukcji stalowej: masę blach i belek oraz liczbę sztuk kotew i nakrętek.

Rysunek 3: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

Link do filmu na którym krok po kroku przedstawiliśmy powstawanie raportu zestawieniowego:

Sylwia Trybek

M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment