baklofen und leber €141.91
26 lis 2018

BIM Quantity Takeoff – Case 7

Case nr 7: Architektura – zestawienie okien

26 lis 2018

Case nr 7: Architektura – zestawienie okien i drzwi

Do ćwiczenia wykorzystamy projekt budynku wielorodzinnego – model udostępniony przez firmę BIMventor. Model IFC uzyskaliśmy po eksporcie z programu Revit – eksporter 19.1.0.0 z użyciem następujących ustawień:

  • wersja IFC: IFC 2×3 Coordination View 2.0

  • opcja Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku

  • zestawy właściwości: Eksportuj zestawy właściwości Revit, Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości

Za pomocą wtyczki BIM Quantity Takeoff zrobimy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla całego obiektu, uwzględniając jej powierzchnię.

Rysunek 1: Widok modelu w programie BIM Vision

Domyślnie, po eksporcie z Revita otrzymujemy w polu Nazwa: Nazwę rodziny: Nazwę typu.

Rysunek 15: Nazwa rodziny w polu „Nazwa”

W tym przypadku chcemy, aby w tym polu była tylko nazwa typu. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest użycie Dynamo. Tworzymy nowy skrypt i uruchamiamy go dwukrotnie: dla drzwi oraz okien.

Rysunek 16: Skrypt uruchomiony dla drzwi

Rysunek 17: Skrypt uruchomiony dla okien

Otrzymaliśmy zamierzony efekt.

Rysunek 18: Nazwa typu w polu „Nazwa”

Teraz możemy kontynuować wykonywanie zestawienia. Dzięki wtyczce Objects info w szybki sposób odfiltrujemy elementy, które chcemy zestawić. Przyjmujemy następującą kolejność działań:

  • Grupowanie: zakładka Wtyczki Grupuj

    • Wybór parametru grupowania: IfcEntity

    • Wybór grup obiektów: IfcDoor oraz IfcWindow

  • Wyświetlenie tylko zaznaczonych obiektów: zakładka ObiektyUkryj Niezaznaczone

Rysunek 2: Grupowanie obiektów

Możemy przystąpić do utworzenia raportu zestawieniowego. Po uruchomieniu wtyczki BIM Quantity Takeoff wyświetla się lista z wyselekcjonowanymi elementami. Klikamy Dodaj wszystko.

Rysunek 3: Wybór elementów do raportu zestawieniowego

W kolejnym kroku określamy ilość właściwości (w tym przypadku 0). W ostatniej kolumnie ustawiamy parametr Powierzchnia. Uzyskujemy ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na poprzednim rysunku.

Po zapisaniu ustawień i wyeksportowaniu danych do formatu .xlsx gotowy raport zestawieniowy powinien wyglądać następująco:

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

Poniżej znajduje się link do filmu przedstawiającego opisane wcześniej kroki.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment