baklofen tabletki de 10 mg €123.23
15 lis 2018

Allplan Bimplus – platforma openBIM

Bimplus to platforma OpenBIM, narzędzie do zarządzania

15 lis 2018

Bimplus to platforma OpenBIM, narzędzie do zarządzania i współpracy w projektach BIM. Dzięki niemu, wszyscy uczestnicy projektu mają szybki dostęp do zebranych informacji o budynku. Dużą zaletą platformy jest jej uniwersalność: wymiana informacji może odbywać się poprzez formaty IFC, BCF, SKP lub interfejs API. Korzystanie z Bimplus jest darmowe o ile nie potrzebujemy dużej ilości pamięci na pliki projektu (więcej niż 2GB) oraz nie korzystamy z dodatkowych, płatnych wtyczek rozszerzających funkcjonalności platformy.

Rysunek 1: Bimplus jako platforma gromadząca informacje dla wszystkich uczestników projektu

W poniższej tabeli zostały zestawione cechy i funkcjonalności platformy.

Tabela 1: Przegląd funkcjonalności Bimplus

Konto Bimplus

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, żeby móc korzystać z niniejszej platformy jest utworzenie konta Bimplus. Konto jest wymagane nie tylko do eksportu projektu na platformę, przesyłania modeli, ale także do otwierania i przeglądania plików przygotowanych przez innych uczestników projektu. Rejestracji dokonujemy na stronie www.bimplus.net lub www.portal.bimplus.net. Zarejestrowani użytkownicy portalu Allplan Connect mogą zalogować się do Bimplus korzystając z tych samych danych logowania. Po rejestracji zyskujemy dostęp do kilku projektów w wersji demonstracyjnej, dzięki którym możemy zapoznać się z funkcjami narzędzia Bimplus oraz je przetestować.

Zarządzanie użytkownikami Bimplus

Darmowa rejestracja pozwala użytkownikowi utworzyć swój zespół (limity: pamięć przypisana użytkownikowi 2 GB, maksymalna liczba projektów 9999, maksymalna liczba członków zespołu 9999, można zwiększyć za dodatkową opłatą). Uprawnienia użytkowników platformy Bimplus składają się z dwóch poziomów: uprawnienia na poziomie zespołu (team member) oraz uprawnienia na poziomie projektu (project member). Na poziomie zespołu, jego członek z funkcją administratora przydziela uprawnienia nadrzędne. Na poziomie projektu, jego uczestnik z funkcją administratora danego projektu, nadaje uprawnienia pozostałym uczestnikom projektu.

Użytkownicy zaproszeni do projektu automatycznie stają się członkami zespołu Bimplus. W odróżnieniu od uczestników projektu, członkami zespołu może zarządzać jedynie Team owner lub Team administrator.

Ekran startowy

Dashboard – to ekran startowy składający się z 4 obszarów:

Rysunek 2: Ekran startowy – Dashboard

Poszczególne jego części to:

 • Menu nawigacji – umożliwia wybór projektu i sposobu pracy z danymi projektu; klikając na symbol „i” przy wybieranym poleceniu możemy wyświetlić więcej informacji na jego temat na tablicy informacyjnej.
 • Tablica informacyjna – prezentuje szczegółowe informacje na temat określonych funkcjonalności Bimplus; umożliwia aktywację lub zakup wtyczek.
 • Informacje o projekcie – przedstawia ogólne dane o aktywnym projekcie
 • Wiadomości – najnowsze informacje z branży, informacje o wydarzeniach, aktualizacjach oprogramowania, porady.

Bimplus Apps

W menu nawigacji, poniżej danych projektów znajdują się wszystkie dostępne funkcjonalności platformy Bimplus (Bimplus Apps). Oprócz tej najbardziej podstawowej – BIM Explorer, jest tutaj także szereg wtyczek rozszerzających możliwości platformy.

Do przeglądania oraz zarządzania danymi modeli służy moduł BIM Explorer. Główne funkcjonalności tego modułu to:

 • przeglądanie modeli (model navigation)
 • okno animacji (animation window)
 • object navigator
 • tablica zadań (task board) zawierająca import i eksport plików BCF
 • wyszukiwanie kolizji (clash detection)
 • pokaz slajdów (project slide shows)
 • multi-model manager
 • szczegóły i załączniki obiektu

Poniżej znajduje się krótki opis dostępnych wtyczek:

 • Revision compare – aplikacja umożliwia zarządzanie wszystkimi rewizjami danych modelu. Elementy są pogrupowane wg kolorów na: nowe obiekty, usunięte obiekty, elementy ze zmianami geometrycznymi, elementy ze zmodyfikowanymi atrybutami. Do 31.10.2018 cena wtyczki wynosi 147,60 € brutto/rok. Natomiast wersję trial możemy testować przez 50 dni.
 • Schedule simulation – narzędzie pozwala użytkownikowi połączyć model bezpośrednio z osią czasu zdefiniowaną w MS Project, a następnie zasymulować proces przebiegu budowy w oknie 3D. Używanie narzędzia Schedule simulation wymaga zainstalowanej wtyczki MS Project. Cena wtyczki wynosi 147,60 € brutto/rok. Trial możemy testować przez 50 dni.
 • Export manager – wtyczka pozwala na eksport wybranego modelu do pliku IFC4. Do 31.10.2018 cena wtyczki wynosi 142,80 € brutto/rok. Natomiast wersję trial możemy testować przez 50 dni.
 • Revit Add-in – wtyczka do programu Revit pozwala na przesyłanie modeli .rvt bezpośrednio na platformę Bimplus, a także korzystanie z wbudowanego menedżera zadań bez konieczności używania plików BCF. Wtyczka Revit App jest dostępna do pobrania za darmo.
 • MS Excel Add-in – dane projektu gromadzone na platformie mogą być zsynchronizowane bezpośrednio z programem Microsoft Excel, a następnie również w tym programie edytowane i przesyłane z powrotem do Bimplus. Wszystkie potrzebne funkcje Bimplus są zintegrowane w pasku menu Excela. Wtyczka wymaga wersji MS Excel 2013 lub nowszej. Do 31.10.2018 cena wtyczki wynosi 147,60 € brutto/rok. Natomiast wersję trial możemy testować przez 50 dni.
 • MS Project Add-in – tworząc połączenie między modelami na platformie Bimplus a programem Microsoft Project możemy importować harmonogram i synchronizować go z elementami modelu. Ponadto możemy korzystać z tablicy zadań (Task Board). Cena wtyczki wynosi 147,60 € brutto/rok. Wersję trial możemy testować przez 50 dni.
 • AX 3000 Virtual Reality – to narzędzie pozwala na prezentację modeli znajdujących się na platformie Bimplus przy użyciu okularów OCULUS Rift® VR. Możliwe jest dostosowanie tekstur do obiektów oraz symulacja trajektorii słońca. Cena wtyczki wynosi 1756,44 € brutto/rok.

Property manager (menedżer parametrów)

Korzystając z platformy Bimplus możemy zdefiniować zestawy parametrów w sposób globalny, aby móc używać ich dla różnych projektów.
Bimplus zawiera kilka szablonów zestawów parametrów:

 • IFC Standard oraz IFC Common – szablon zestawów parametrów zgodnych z aktualnymi zaleceniami buildingSMART; nie mamy możliwości jego zmiany
 • Default – domyślny szablon Bimplus; nie mamy możliwości jego zmiany
 • Custom template – może posłużyć do utworzenia zestawu parametrów wybranych przez użytkownika; zawiera podstawowe parametry IFC predefiniowane dla typów i klas obiektów w budynku

Bimplus na urządzeniach przenośnych

Platforma działa na telefonach z ekranem dotykowym poprzez przeglądarkę, natomiast dla urządzenia Apple iPad przeznaczona jest dedykowana aplikacja.

Allplan & Bimplus workflow

Gdy wykonujemy projekt w Allplanie, możemy korzystać z integracji tego programu i platformy Bimplus. Główne funkcjonalności integracji to:

 • możliwość przesyłania projektu bezpośrednio z Allplana do Bimplus
 • wykorzystywanie Tablicy zadań (Task board) wbudowanej do programu Allplan
 • zarządzanie atrybutami w Bimplus, następnie ich import do Allplana

Poniżej filmiki prezentujące platformę Bimplus.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment