baklofen Party drug €7.73
28 paź 2018

BIM Quantity Takeoff – Case 5

Case nr 5: Architektura – zestawienie elementów

28 paź 2018

Case nr 5: Architektura – zestawienie elementów wyposażenia

Do ćwiczenia wykorzystamy projekt rezydencji – model dostępny na www.enscape3d.com. Model IFC uzyskaliśmy po eksporcie z Revita – eksporter 19.1.0.0 z
użyciem następujących ustawień:

  • wersja IFC: IFC 2×3 Coordination View 2.0
  • opcja Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku
  • zestawy właściwości: Eksportuj zestawy właściwości Revit, Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości

Za pomocą wtyczki BIM Quantity Takeoff zestawimy elementy wyposażenia w całym obiekcie uwzględniając:

  • producenta,
  • liczbę elementów.

Rysunek 1: Widok modelu w programie BIM Vision

Do zaznaczenia elementów wyposażenia możemy użyć funkcji Grupuj dostępnej we wtyczce Objects Info, zgodnie z opisem poniżej:

  • Grupowanie: zakładka Wtyczki → Grupuj
  • Wybór parametru grupowania: IfcEntity
  • Wybór grupy obiektów: IfcFurnishingElement

Wyświetlmy tylko zaznaczone obiekty: zakładka Obiekty→Ukryj Niezaznaczone

Rysunek 2: Grupowanie obiektów

Uruchamiamy wtyczkę BIM Quantity Takeoff. Z listy dostępnych elementów wybieramy wszystkie elementy. Wpisujemy odpowiednią Ilość właściwości (w tym przypadku będzie to 3). Zaznaczamy opcje: Grupuj wg kondygnacji, Grupuj te same elementy. W pierwszym polu Właściwości dodajemy Poziom, w drugim Producenta, a dalej adres URL producenta. Dopisujemy adnotacje tekstowe. W kolumnie Sum ustawiamy sumowany parametr – Ilość (szt.). Kopiujemy ustawienia do pozostałych wierszy.
Po uzupełnieniu wszystkich pól powinniśmy otrzymać ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na rysunku 3.

Rysunek 3: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

Po zapisaniu ustawień i wyeksportowaniu danych do formatu .xlsx gotowy raport zestawieniowy powinien wyglądać następująco (na rysunku fragment):

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

Niestety niewiele elementów posiada wprowadzone do modelu dane na temat producenta. Jednak jedna z pozycji – krzesło Netframe Easy Chair ma zdefiniowanego producenta, a także link do produktu. Przykład ten pokazuje, że wykonywane zestawienie jest bezpośrednio zależne od danych dostępnych w modelu natywnym. Gdyby zostały w nim wprowadzone inne, dodatkowe informacje istotne dla poszczególnych elementów wyposażenia, moglibyśmy te dane uwzględnić w zestawieniu.

Poniżej znajduje się link do filmu przedstawiającego opisane wcześniej kroki.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment