jak zrobić zawiesinę baklofenu €63.54
28 wrz 2018

BIM Quantity Takeoff – Case 3

Case nr 3: Architektura – zestawienie materiałów

28 wrz 2018

Case nr 3: Architektura – zestawienie materiałów ścian

Do ćwiczenia wykorzystamy projekt budynku wielorodzinnego – model udostępniony przez firmę BIMventor. Model IFC uzyskaliśmy po eksporcie z Revita – rozbite struktury warstwowe (poprzez użycie opcji „pokaż części), eksporter 19.1.0.0 z użyciem następujących ustawień:

 • wersja IFC: IFC 2×3 Coordination View 2.0

 • opcja Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku

 • zestawy właściwości: Eksportuj zestawy właściwości Revit, Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości

 • opcja Eksportuje części jako elementy budynku

Za pomocą wtyczki BIM Quantity Takeoff zestawimy materiały ścian uwzględniając:

 • materiał,

 • grubość,

 • powierzchnię.

Rysunek 1: Widok modelu w programie BIM Vision

Przed wykonaniem zestawienia musimy jednak odpowiednio dostosować nasz plik IFC. Model rozbity w programie Revit charakteryzuje się tym, że w polu Nazwa mamy domyślnie wartość „Część”.

Rysunek 6: Nazwa warstw ściany „części”

W jednym z poprzednich artykułów pokazywaliśmy jak to zmienić za pomocą parametru IfcName. W tym przypadku wykorzystamy do tego celu Dynamo – narzędzie do programowania wizualnego. Pozwoli to na zastąpienie w szybki sposób nazwy „część” materiałem danej warstwy ściany. Dynamo znajdziemy na karcie Zarządzaj → Programowanie wizualne w programie Revit. Tworzymy nowy skrypt.

Rysunek 7: Skrypt zmieniający nazwę „część” na materiał

Po uruchomieniu skryptu i ponownym eksporcie do IFC otrzymujemy zamierzony efekt.

Rysunek 8: Materiał warstw ścian w polu Nazwa

Teraz możemy kontynuować wykonywanie zestawienia. Dzięki wtyczce Objects info w szybki sposób odfiltrujemy elementy, które chcemy zestawić. Przyjmujemy następującą kolejność działań:

 • Grupowanie: zakładka Wtyczki Grupuj

  • Wybór parametru grupowania: IfcEntity

  • Wybór grup obiektów: IfcWall

 • Wyświetlenie tylko zaznaczonych obiektów: zakładka ObiektyUkryj Niezaznaczone

Rysunek 2: Grupowanie obiektów

Możemy zauważyć, że podświetlają się również elementy loga BIMventor (logo ma także klasę IfcWall). Zróbmy więc korektę w modelu natywnym wykorzystując parametr IfcExportAs → sposób opisany w artykule LINK. Po dokonaniu zmiany, model IFC wygląda następująco:

Rysunek 3: Logo po zmianie klasy IFC

Ponownie filtrujemy elementy IfcWall.

Rysunek 4: Ponowne grupowanie obiektów IfcWall

Po uruchomieniu wtyczki BIM Quantity Takeoff wyświetla się lista z wyselekcjonowanymi elementami (warstwy ścian), klikamy Dodaj wszystko.

W kolejnym kroku określamy ilość właściwości (w tym przypadku 1 – grubość). W ostatniej kolumnie ustawiamy parametr Powierzchnia. Uzyskujemy ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na rysunku.

Rysunek 5: Wybór elementów do raportu zestawieniowego

Po zapisaniu ustawień i wyeksportowaniu danych do formatu .xlsx gotowy raport zestawieniowy powinien wyglądać następująco:

Rysunek 6: Raport zestawieniowy

Zwróćmy uwagę, że Blacha nie ma podanej grubości ani powierzchni. Oznacza to, że brak jest tych danych w modelu IFC. Podobnie jak w przypadku loga, należałoby się zastanowić, czy ten element powinien mieć klasę IfcWall, albo podejść do zestawienia w tradycyjniejszy sposób dla blacharki, zestawiając ją po parametrze długość i typ.

Poniżej znajduje się link do filmu przedstawiającego opisane wcześniej kroki.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment