30 mg €45.35
29 lis 2017

Powołanie Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska

W dniu 6 listopada przedstawiciele sześciu firm

29 lis 2017

W dniu 6 listopada przedstawiciele sześciu firm z branży budowlanej podpisali dokumenty założycielskie Fundacji na rzecz utworzenia buildingSMART Polska.

Celem fundacji jest zbudowanie podstaw funkcjonowania organizacji zrzeszającej podmioty rynku budowlanego, integrującej działania związane z technologią BIM na poziomie krajowym i międzynarodowym. buildingSMART to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit wyznaczająca kierunki postępu cyfryzacji w budownictwie poprzez rozwój otwartych, międzynarodowych standardów wymiany informacji.

„Jedną z podstawowych wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy jest innowacyjność, rozumiana jako ciągłe podnoszenie efektywności naszego warsztatu pracy i zwiększanie jakości naszych usług poprzez udoskonalanie procesów i metod działania. Dlatego znaleźliśmy się wśród założycieli fundacji, której działalność służyć ma rozwojowi nowych technologii w sektorze budowlanym. BIM jest przyszłością naszej branży. Bardzo mnie cieszy, że tą przyszłość  budować będziemy wspólnie z naszymi partnerami z branży” – skomentował Prezes HOCHTIEF Polska, Henryk Liszka.

„BIM to narzędzie efektywnego gromadzenia i udostępniania informacji ważnych i potrzebnych na każdym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego. openBIM to koncepcja otwartej wymiany danych BIM poprzez wykorzystanie formatów IFC i BCF, które rozwija oraz których użycie standaryzuje i promuje właśnie buildingSMART. BIM workflow wdrażany od kilkunastu miesięcy w HOCHTIEF Polska w znacznym stopniu opieramy na koncepcji openBIM. Tym bardziej cieszy nas możliwość współtworzenia buildingSMART Polska – krajowego oddziału organizacji stwarzającej warunki lepszej współpracy w budownictwie” – powiedział Leszek Włochyński, Lider Zespołu ds. BIM w HOCHTIEF Polska.

Organami, poprzez które fundacja realizować będzie swoje cele, są: Rada Fundatorów, Zarząd oraz Zespół Operacyjny.

Radę Fundatorów tworzą Prezesi firm założycielskich (Fundatorów): Henryk Liszka (HOCHTIEF Polska), Jerzy Werle (WARBUD), Andrzej Goławski (MOSTOSTAL Warszawa), Robert Protyński (ELECTRA M&E Polska), Zbigniew Zajączkowski (MOTA-ENGIL Central Europe), Maciej Kopański (ENGIE Technika Instalacyjna).

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Klaus Boede w funkcji Prezesa oraz Adam Glema, Jerzy Rusin, Leszek Włochyński jako Wiceprezesi.

Powołano również interdyscyplinarny Zespół Operacyjny w składzie: Wojciech Kalisz, Konrad Majewski, Kamil Stolarski, Tomasz Żychiewicz. Rolą Zespołu Operacyjnego będzie rozpoznanie i rekomendowanie Zarządowi Fundacji najlepszych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych służących przyszłemu stowarzyszeniu buildingSMART Polska.

Fundacja konsultować będzie swoje działania z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych w ramach Rady Programowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.buildingsmart.pl/

źródło: http://www.hochtief.pl/1096-hochtief-polska-wsrod-zalozycieli-fundacji-na-rzecz-rozwoju-bim-w-branzy-budowlanej
Leave a comment
More Posts
Comments
Comment