baklofen płyn spc €37.06
21 sie 2017

Przedmiar robót

Dziś na warsztat weźmiemy przedmiarowanie konstrukcji w

21 sie 2017

Dziś na warsztat weźmiemy przedmiarowanie konstrukcji w oparciu o PRAWIDŁOWY model IFC.

Zacznijmy może od tego, że podstawą dobrze wykonanej wyceny oprócz wiedzy i doświadczenia kosztorysanta jest oczywiście prawidłowo wykonany model, który zawiera dane, umożliwiające opracowanie przedmiaru a w kolejnych krokach również wyceny i harmonogramu (czyli tak samo jak w pracy na bazie projektu 2D im więcej danych w projekcie, tym życie kosztorysanta jest łatwiejsze). Co znaczy prawidłowo? – spytacie.

W skrócie[1]:

– prawidłowo zamodelowane elementy (np. nie przenikające się, nie zdublowane, o właściwie zdefiniowanym priorytecie)

– prawidłowo zdefiniowane IFC Type

– prawidłowo zdefiniowane Warstwy (w rozumieniu poziomów / faz realizacji)

– zawierają dane dot. materiału, wymiarów elementu, profilu, lokalizacji elementu.

Dobrą praktyką jest, aby na tym etapie ustalone zostały wymagania dotyczące zawartości danych w pliku IFC na potrzeby opracowania kalkulacji kosztów realizacji zadania. Oczywiście programów projektowych jest wiele i każdy z nich ma zarówno swoje mocniejsze jak i słabsze strony. Warto więc znać ograniczenia jakie stawia program, aby nie oczekiwać od projektanta rzeczy niemożliwych. Ta sama zasada działa w drugą stronę, znajomość możliwości jakie dają nam narzędzia projektowe pozwala dopilnować tego, aby wymagać i nie poddawać się przy pierwszym zasłyszanym: „ale to się nie da zrobić”.  Z poziomu kosztorysanta czy menadżera kosztów nie mamy wpływu na to w jakim programie powstaje projekt, ale powiniśmy mieć wpływ na to jakie dane znajdą się w pliku wyjściowym, który trafia do mnie i stanowić będzie podstawę mojej pracy tj. opracowania kosztorysu. ‘Ha ha ha’ – zaśmieją się niektórzy z Was. Inni dodadzą – ‘Pobożne życzenie’ ‘Dostaniesz to co dostaniesz i radź sobie’. Prawda! Dużo jeszcze wody upłynie w naszej rzece Wiśle zanim zmieni się podejście do procesu projektowego. Nie mniej jednak warto o tym wspominać na każdym kroku. Idea technologii BIM i IPD to właśnie praca ZESPOŁOWA. WSPÓŁPRACA to słowo klucz. Produkt jakim jest projekt ma służyć kolejnym uczestnikom procesu inwestycyjnego. Projekt powstaje DLA a nie tylko ŻEBY. (Koniec dygresji 🙂 )

Jak na razie wszystko jasne? To super 🙂 Wracamy do pracy. Otwieramy model i pierwszy krok jaki zrobimy to ustawienie opisu pozycji przedmiarowych. Oczywiście możemy pozostawić opisy, które program wczyta jako domyślne, lub pozmieniać je ręcznie, ale twórcy programu dają nam również opcję BIM Ekspert, która pozwala na usprawnienie tego procesu przez jego automatyzację:

 • zdefiniowanie jednostki dla grupy elementów i/lub konkretnej pozycji
 • zdefiniowanie ilości – dla przypadku, w którym autor projektu jednoznacznie wskazuje który parametr ma być podczytany jako ilość dla konkretnych elementów (np.: powierzchnia dla ścian)
 • zdefiniowanie pełnej nazwy pozycji / grupy pozycji poprzez podczytanie odpowiednich właściwości zdefiniowanych w modelu i/lub dodanie własnych opisów, przykład poniżej:

Uwaga!: ustawienia dokonywane z poziomy opcji BIM Ekspert powinny być definiowane przed przystąpieniem do przedmiarowania. Jej wykorzystanie powoduje utratę wcześniej zgormadzonych danych.

W tym miejscu odsyłam wszystkich do filmu – jeden obraz za 1000 słów 🙂

Drugi krok to ustalenie struktury (czyli układu) naszego kosztorysu. W zakładce ‘Definiuj kosztorys’ widzimy listę pozycji powiązanych z modelem o czym świadczy oznaczenie M w kolumnie ‘Info’

Lista pozycji, posiada następujące cechy:

 • nie ma możliwości usunięcia pozycji powiązanych z modelem (można je jedynie zablokować),
 • istnieje możliwość dokładania i wstawiania pozycji szczegółowych, uproszczonych, złożonych oraz komentarzy,
 • pozycje powiązane z modelem są pozycjami uproszczonymi,
 • Pozycje / Elementy / Grupy możemy przenosić góra dół na liście pozycji [rys. A]
 • dla pozycji powiązanych z modelem (z poziomu menu kontekstowego dla danej pozycji) można dokonać zmiany ich typu, przesunięcia do innej kondygnacji lub przeniesienia do innego typu robót. [rys. B1, B2]

 

Rysunek A

 

Rysunek B1, źródło: opracowanie własne

Rysunek B2, źródło: opracowanie własne

Krok trzeci – przedmiar.

W dobie komputerów nowe technologie dają nam nowe możliwości, które pozwalają nam optymalizować naszą pracę. I choć wymagają od nas nakładów na naukę czy zakup oprogramowania to dają nam w zamian optymalizację czasu pracy, podniesienie jakości a tym samym zwiększają naszą konkurencyjność. Tylko od nas zależy co jest dla nas ważniejsze i którą drogę wybierzemy.

Jak pokazać proces przedmiarowania tak, aby jasno zobrazować na czym polega różnica w odniesieniu do metod pracy z projektem 2D? Trudna sprawa. Stąd decyzja o załączeniu kilku filmików, które mam nadzieję pozwolą Wam dostrzec różnicę i potwierdzą, że nie jest to wcale skomplikowane a daje korzyści, o które warto zawalczyć.

 

Katarzyna Orlińska-Dejer
Datacomp

[1] Przypisek od autora – po szczegóły odsyłam do cyklu artykułów ‘BIM tkwi w detalach’,

 

Leave a comment
More Posts
Comments
 1. algore listopad 10th, 2017 11:59AM

  Rozumiem, że w Bimestimate co do zasady kosztorys tworzymy tylko w zakładce IFC (zresztą tak to jest zasugerowane w instrukcji obsługi załączonej do programu) ?
  W przypadku ścian warstwowych (np. żelbet+termoizolacja) nie mamy dostępu do poszczególnych warstw ściany w zakładce ‚Definiuj kosztorys’ (mamy tylko oznaczenie M+). Z kolei mamy dostęp do tych warstw w zakładce ‚IFC’, ale nie mamy możliwości wstawiania np. elementu, rozdziału itd. (mamy okrojony interfejs zakładki ‚Definiuj kosztorys’). Po co mi wszystkie elementy pliku .ifc w zakładace ‚Definiuj kosztorys’ skoro zestawienie elementów mam w zakładce ‚IFC’ ? Dlaczego nie mogę ich usunąć, skoro nie są mi potrzebne, a jednostki miary i tak nie pasują do podstawy katalogowej ?
  Przydałby się jakiś tutorial o tym jak wygląda tworzenie kosztorysu przy użyciu pliku .ifc od początku do końca (koniecznie ze ścianami i stropami warstwowymi). Nie rozumiem czym różnią się zakładki ‚definiuj kosztorys’ i ‚IFC’ (czy one się przypadkiem nie dublują ?) czy ja mam sobie wpisywac podstawę katalogową i w oknie 3d mierzyć wielkości ? Skoro tak, to po co mi kilkaset bezuzytecznych pozycji w ‚Definiuj kosztorys’. Nie jestem w stanie tego objąć rozumiem niestety. Będę wdzięczny za jakieś wytłumaczenie o co w tym chodzi i na jakiej zasadzie to działa.

  Dziękuję i pozdrawiam,

  • smoryc grudzień 14th, 2017 9:29AM

   Szanowny Algore,

   Program BIMestiMate w zakresie opracowania przedmiaru i kosztorysu dla modeli BIM opiera się o zasadę, że wszystkie elementy jakie są dostępne w modelu winny się pojawić i być widoczne na strukturze przedmiaru. Tym samym każda pozycja modelu ma swoje powiązanie ze strukturą. Ich oznaczenie to właśnie „M+”. Dlatego też nie pozwalamy usuwać pozycji występujących w modelu. Pozycje te będą również potrzebne podczas opracowywania harmonogramu, a w szczególności podczas jego wizualizacji.
   W przypadku gdy mamy model z wieloma elementami tego samego typu lub gdy my nadamy im ten sam typ program umożliwia zgrupowanie ich w odpowiednich elementach, które później będziemy mogli wycenić. Zakładka „Definiuj kosztorys” służy do wyświetlania i budowy struktury, grupowania i sortowania poszczególnych typów występujących w modelu. Zakładka „IFC” służy do kalkulacji ceny dla poszczególnych złączonych typów występujących w modelu. Wycena oparta jest o cenę jednostkową, która może być „otrzymana” w następujący sposób:
   1. z wyliczenia poprzez wybranie kalkulacji w oparciu o pozycje kosztorysowe szczegółowe lub uproszczone z możliwym wykorzystaniem katalogów oraz biuletynów cen.
   2. poprzez wpisanie ceny z „ręki” przez opracowującego wycenę
   Tak otrzymana cena jednostkowa jest mnożona przez ilość zebraną w złączonych typów występujących w modelu.
   W opisanym przez Ciebie przypadku prawdopodobnie mamy do czynienia z modelem, który jest nierozbity. Tzn. takim w którym w zakładce „IFC” pod typem występującym w modelu są wyświetlone poszczególne warstwy, które się na niego składają. W tym wypadku w zakładce „Definiuj kosztorys” zbieramy (mierzymy) ilości przedmiarowe dla tego typu. Po tej operacji przechodzimy na zakładkę „IFC” i dokonujemy wyceny w sposób opisany powyżej.

   Jeżeli przedstawione wyjaśnienia są dla Ciebie Algore niewystarczające zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną nr tel. 505-181-991 e-mail: s.moryc@datacomp.com.pl lub z zespołem inżynierów Datacomp. Pozdrawiam Stanisław Moryc

 2. luki493 listopad 23rd, 2017 10:01PM

  Załóżmy że wykonanie przedmiaru + kosztorysu metodą tradycyjną (z rysunków DWG) kosztuje 100%. Ile kosztuje % wykonanie tego samego z „poprawnego” modelu IFC?
  Chodzi mi o cenę usługi całościową. Wiem, że zależy to od typu obiektu.
  Załóżmy mieszkaniówka 1 podziemne piętro + 7 nadziemnych ok 2 tys PUM na kondygnacji, typowy standard warszawski / krakowski. O jakich widełkach % tutaj rozmawiamy?

 3. Kuba grudzień 15th, 2017 9:56AM

  A ja jeszcze chciałbym dopytać o sposób ustalania numeracji poszczególnych robót w BIMEstimate. Czy jest to oparte na jakimś standardzie (Masterformat, KNR)? Jeżeli tak, to czy ten standard można zmieniać i czy plik IFC jest analizowany pod kątem automatycznego przypisania elementów do przyjętej numeracji (oczywiście na tyle, na ile się uda z otrzymanego modelu IFC)?

  • smoryc styczeń 2nd, 2018 8:39AM

   Szanowny Panie, numeracja w programie BIMestiMate jest generowana wg schematu ustalonego przez użytkownika w konfiguracji programu. Nie ma ona powiązania z żadnym standardem (master format, omniclass).
   W przypadku KNR w programie można skorzystać z fakultatywnej bazy katalogów do wyliczenia ceny roboty. Należy przy tym pamiętać, że w tym wypadku korzystamy tylko z danych kalkulujących cenę nie z zasad przedmiarowania podanych w katalogach.
   Pozycje – elementy modelu BIM – są w strukturze przedmiaru/kosztorysu podczytywane wg kolejności ich zapisania przez projektanta.
   Pozdrawiam Stanisław Moryc

Comment