Edukacja pompy baklofenu €106.74
26 paź 2016

BIM tkwi w detalach – słupy wolnostojące

Dzisiaj zajmiemy się modelowaniem słupów wolnostojących ponieważ

26 paź 2016

Dzisiaj zajmiemy się modelowaniem słupów wolnostojących ponieważ są to miejsca, które można zamodelować przynajmniej na dwa sposoby. 

Zacznijmy od kilku słów wprowadzenia. Słupy w ArchiCADzie składają się z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję i opcjonalnie okładziny, która stanowi warstwę wykończeniową lub powłokę przeciwpożarową. Możemy im zdefiniować własne materiały budowlane, a co za tym idzie odpowiednie priorytety i parametry.  

Spróbujmy stworzyć żelbetowy słup wolnostojący o kwadratowym przekroju. Niech będzie obudowany płytą kasetonową z blachy stalowej wykonaną na podkonstrukcji ze stali ocynkowanej. 

W tym celu wybieramy narzędzie Słup, ustalamy jego położenie, definiujemy wymiary i materiał. Następnie chcąc dodać okładzinę natrafiamy na problem: okładzina może składać się tylko z jednej warstwy, a więc nie ma możliwości wykonania płyt kasetonowych i podkonstrukcji, tak aby odzwierciedlały rzeczywistość. W takim razie, w celach testowych, na początku spróbujmy wykonać często spotykany przypadek słupa wykończonego tynkiem.  Wybieramy typ i definiujemy grubość warstwy (Rys.1).

1

Rys.1 Ustawienia okładziny słupa

Na poniższym rysunku (Rys.2) przedstawiliśmy widok tego słupa w ArchiCADzie: rzut, przekrój i widoki 3d. W przypadku, gdy model ma służyć jedynie dokumentacji rysunkowej rozwiązanie to wydaje się być odpowiednie (oczywiście przy założeniu, że okładzina słupa składa się tylko z jednej warstwy). Dodatkowo przy odpowiednio zdefiniowanym typie obudowy, opcje wyświetlania struktury umożliwiają wygaszanie obudowy i wyświetlanie samego rdzenia konstrukcji.

2

Rys.2 Widok słupa w ArchiCADzie: (od lewej) rzut, przekrój i widoki 3d: cały model oraz sam rdzeń.

Spróbujmy teraz wyeksportować go do IFC i zobaczyć jak będzie wyglądała jego geometria. W tym celu w opcjach konwersji jak zwykle używamy BREP i rozbijamy struktury warstwowe na komponenty (Rys.3)

3

 Rys. 3 Eksport do IFC – Opcje konwersji geometrii

Okazuje się, że cała okładzina wyeksportowana została jedną bryłą. Brak podziału jej na proste elementy uniemożliwia jej SZYBKIE prawidłowe zwymiarowanie. W przypadku użycia BIMestiMate program nie zwymiaruje nam automatycznie tego elementu ponieważ wykryje nietypową geometrię, co widać na rys. 4. W tym przypadku musielibyśmy ręcznie wskazać i zsumować dwie płaszczyzny po zewnętrznej stronie i dwie po wewnętrznej aby uzyskać poprawny wynik.

Używając tej metody warstwa tynku została przypisana w strukturze IFC do elementu: Słupy. Patrząc pod kątem przedmiarowania, jest to zazwyczaj odpowiednia klasyfikacja dla słupów wolnostojących, natomiast gdybyśmy chcieli przypisać tak zdefiniowane wykończenie do ścian metoda ta nie daje nam takiej możliwości z automatu (musimy przenieść ją ręcznie ze słupów do ścian) .

4

Rys.4 Widok słupa w programie BIMestiMate

Aby uzyskać prawidłowy model IFC słupa, musimy modelować go bez zaznaczonej opcji okładziny oraz  obudowania (opcja przeznaczona do słupów będących rdzeniem ścian, o czym w następnym artykule).

Właściwą (najszybszą pod względem automatyzacji) metodą jest wykonanie warstw wykończeniowych słupa strukturą wielowarstwową.
Takie rozwiązanie umożliwia wykonanie kilku materiałów wykończenia i co za tym idzie wykonanie poprawnego przedmiaru.

5

Rys.5 Wyłączone opcje okładziny i obudowania słupa

Na poniższym modelu IFC widać różnice między wykończeniem słupa wykonanym przy użyciu okładziny oraz strukturą warstwową składającą się z kilku materiałów. Od razu rzuca się w oczy, że geometria struktury warstwowej podzielona na proste elementy (prostokąty) umożliwia jej poprawne i szybkie zwymiarowanie (Rys. 6).

6

Rys.6 Widok modeli IFC. Po lewej stronie: słup wykonany błędnie z zaznaczoną opcja okładziny, po prawej: poprawnie obudowany ścianą warstwową.

Jeśli chodzi o strukturę IFC, w przypadku wykończenia słupa ścianą warstwową w zależności od potrzeb sami możemy zdecydować czy będzie ona należała do elementu: Ściany czy do Słupa (Rys.7, 8).

7

Rys.7 Klasyfikacja wykończenia słupa

8

Rys.8 Automatycznie, poprawnie wykonany przedmiar w BIMestiMate (na czerwono wykończenie przypisane do Słupa, na niebiesko: do Ściany)

Widzimy więc, że niezależnie od klasyfikacji IFC wykończenia słupa (IfcWall, IfcColumn) przedmiar jest wykonywany automatycznie poprawnie. Pozwala na to prawidłowo wyeksportowana geometria w postaci prostych elementów.

Pliki IFC użyte w artylule:

  Słupy wolnostojące (26,9 KiB, 652 hits)

Joanna Karkoszka
Zespół MAD

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment