czy baklofen powoduje zawroty głowy €8.70
30 wrz 2016

Prezentacja obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych w MIB

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury

30 wrz 2016

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie. W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz „publicznych zamawiających”, w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

PS.

Na stronie ministerstwa została udostępniona prezentacja firmy KPMG (co ciekawe przy współpracy z firmą ARUP).  Parę rzeczy myślę wymaga skomentowania 🙂

 

bim-level-0

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

 

„BIM Level 0 – system powstawania dokumentacji projektowej w formatach CAD z wykorzystaniem papierowego lub e-mailowego obiegu informacji” Źródło tych informacji to najprawdopodobniej https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-explained

Zastanawiam się skąd pomysł na taką klasyfikację poziomów technologii BIM w której sam BIM nie występuje…. 🙂 Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzwoni mało zorientowany klient do biura projektowego i pyta: Projektujecie w BIM-ie? i od firmy pracującej na formatach DWG i wysyłającej pytania listownie pocztą polską dostaje odpowiedź: „tak oczywiście” 🙂

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

W jednym z pytań do wykonawców rzuca się w oczy ogromny procent odpowiedzi „Nie, nie jestem w stanie ze względu na brak oprogramowania”, która sugerowała posiadanie (kupienie) soft-u do obsługi BIM-u na budowie, co jest nie do końca zgodne z prawdą.  Są na rynku darmowe programy obsługujące modele BIM z powodzeniem wykorzystywane na etapie budowy. Jeden z nich to Tekla BIMsight, case studies pod tym linkiem http://www.teklabimsight.com/case-studies

protokol-bim

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

Na koniec prezentacji został zaprezentowany spis treści przykładowego protokołu BIM, który został przygotowany przez zespół ekspertów SIDIR.  W tym miejscu rzuca się w oczy pewna nieprawidłowość, ponieważ protokół BIM (BIM Protocol) nie jest Planem Realizacji BIM (BEP – BIM Execution Plan). W spisie treści pojawiła się również nazwa jednego z niszowych programów do BIM-u, czyli Revita. Zastanawiam się czy to lobbing, przypadek, czy brak wiedzy o innych bardziej popularnych programach?

Zapraszam do obejrzenia całej prezentacji i dyskusji na jej temat.

Maciej Dejer
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
  1. gester wrzesień 30th, 2016 12:38PM

    a sidirze siedzą głównie reprezentanci środowiska używającego palety autodesk, co moze nie byłoby niczym szczególnym.szczytem jest jednak, że w opracowanych papierach pojawia się jakakolwiek sugestia technologiczna z nazwą producenta software. panowie chyba mają na bakier z ustawami o ochronie wolnej konkurencji. i na dodatek sugerują ustawodawcy takie rzeczy.

    szymon, co to za jaja? autodesk ci płaci za to?

Comment