czy baklofen sprawia, że czujesz się pijany €117.96
21 wrz 2016

BIM tkwi w detalach – przedmiar stropów

Z poprzednich artykułów wiemy już, że przedmiarowanie

21 wrz 2016

Z poprzednich artykułów wiemy już, że przedmiarowanie ścian wielowarstwowych przy użyciu tylko jednego parametru (NetSideArea) dla całego elementu jest mocno uproszczone i daje znaczące różnice w ilościach poszczególnych materiałów. Wiemy też, że model nierozbity może posłużyć nam do jedynie szybkiego, przybliżonego przedmiaru. Dzisiaj przyjrzymy się stropom warstwowym i zobaczymy jak w tym przypadku kształtują się ilości materiałów.

Do naszych testów wybraliśmy typowy przykład stropu w budownictwie mieszkaniowym (Rys.1).

1

Rys.1 Strop wielowarstwowy – widok w ArchiCADzie

Zgodnie z wytycznymi BuildingSMART, tak aby zachować odpowiednie kondygnacje budynku, warstwy posadzkowe zamodelowane są osobną płytą, a warstwa konstrukcyjna razem z wykończeniami od spodu oddzielną (Rys.2). Rdzeniem płyty jest żelbet monolityczny, typ pozostałych warstw zdefiniowaliśmy jako wykończenie.

2

Rys.2 a) Warstwy płyty konstrukcyjnej i b) wykończeniowej

UWAGA! Inne podejście wskazuje definiowanie jako Wykończenie tylko najbardziej zewnętrznej warstwy, a wszystkie wewnętrzne poza rdzeniem jako “Inny”. To rozwiązanie umożliwia wyświetlanie struktury bez warstw typu: farba, tynk, płytki itd.

3

Rys. 3 Opcje częściowego wyświetlania struktury

Po podświetleniu rdzenia stropu w pliku IFC widzimy, że warstwy wykończeniowe zostały docięte do ścian i słupów, stąd ich powierzchnia na pewno będzie mniejsza od żelbetu (Rys.4). Sprawdźmy ile dokładnie wynosi.

4

Rys.4 Strop pokazany w programie BIM Vision

Powierzchnia żelbetu wyliczona w BIMestiMate wynosi 170 m2, posadzek: 146 m2, warstwy wykończeniowe sufitu wahają się od 142 do 146 m2, czyli na jednym piętrze różnica między rdzeniem stropu, a jego wykończeniem to prawie 30 m2.

5

Rys.5 Powierzchnie poszczególnych warstw w programie BIMestiMate

Aby sprawdzić powierzchnię materiałów najszybszym rozwiązaniem mogłoby wydawać się odczytanie z BaseQuantities powierzchni netto (NetArea) dla całej struktury warstwowej (Rys.6 i 7).

6

Rys.6 Powierzchnie NetArea dla żelbetowej płyty

7

Rys.7 Powierzchnie NetArea dla górnej i dolnej płyty

Otrzymane wyniki z programu BIMestiMate, tj.powierzchnie poszczególnych materiałów zestawiliśmy w tabeli i porównaliśmy do NetArea (Tab.1). Jak widać w przypadku warstw posadzkowych stropu ilości materiałów są równe powierzchni netto, co wynika z docięcia ich wszystkich w taki sam sposób do ścian (Rys. 8). W przypadku dolnej płyty pojawiają się spore różnice między żelbetem, a Net Area, co z kolei wynika z docięcia innych warstw przez ściany i słupy.

tab1

Tab.1 Porównanie powierzchni netto z warstwami

8

Rys.8 Warstwy wykończeniowe docięte do ścian

Podsumujmy nasze rozważania:

  • parametry IFC (typu NetArea) nie zawsze odzwierciedlają nasze potrzeby, musimy pamiętać, że dotyczą one całego elementu, a nie poszczególnych warstw (w przypadku wielowarstowych ścian/stropów) 
  • model rozbity posiada wszystkie parametry dla struktur wielowarstwowych (jak w modelu nierozbitym) ale dodatkowo dostarcza geometrię każdej warstwie struktury przypisując materiał każdej części osobno, co np. umożliwia wykonanie dokładnego przedmiaru w innych programach posiadających własny silnik obliczeniowy.
  • precyzyjny przedmiar staje się niemożliwy przy nieprawidłowo wykonanych połączeniach poszczególnych warstw struktur (Rys.8)
  • wykonanie stropu poprzez dwie osobne grupy (czyli de facto dwa stropy) pozwoli nam lepiej zarządzać modelem w przyszłości (4D, 5D)

Pliki IFC użyte w artykule:

  BIM tkwi w detalach - przedmiar stropów (385,2 KiB, 812 hits)

Joanna Karkoszka
Zespół MAD

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment