rola baklofenu w neuralgii nerwu trójdzielnego €102.12
12 lip 2016

BIM tkwi w detalach – połączenie ściana-strop

Kontynuując nasze rozważania na temat modelowania detali

12 lip 2016

Kontynuując nasze rozważania na temat modelowania detali w ArchiCADzie przyjrzyjmy się dziś połączeniom ścian ze stropem. Po pierwsze, tak aby odzwierciedlić ich wygląd w rzeczywistości i po drugie, tak aby otrzymać poprawny model IFC. Z wcześniejszych artykułów znamy podstawy związane z modelowanie struktur wielowarstwowych (http://www.bimblog.pl/2016/04/bim-tkwi-w-detalach-typowe-polaczenia-sciana-sciana/), teraz skupmy się na modelowaniu stropów.

IfcBuildingStorey

Podstawową rzeczą, od której musimy zacząć jest zapoznanie się z prawidłowym podziałem kondygnacji budynku. Chodzi nam tutaj o takie wykonanie stropów, które umożliwi przypisanie ich do odpowiedniej kondygnacji. Zgodnie z wytycznymi buildingSMART wysokość kondygnacji brutto jest mierzona od górnej krawędzi rdzenia stropu do górnej krawędzi rdzenia stropu znajdującego się powyżej.

UWAGA: rdzenia stropu, a nie jego warstw wykończeniowych!

Zasadę tą przedstawia rys.1, na którym widać dokładny sposób podziału: IfcBuildingStorey [1] i [2]. W związku z tym, często spotykane modelowanie stropu razem ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi (część dolna i górna stropu) jedną płytą jest błędne, ponieważ uniemożliwia poprawne zdefiniowanie pięter budynku.  Wszystkie górne warstwy wykończeniowe stropu powinny być wykonane osobną płytą, która będzie należała do wyższej kondygnacji (Rys.2).

1

Rys.1 Podział kondygnacji budynku

2

Rys.2 Struktura warstwowa stropu, po lewej stronie: rdzeń z wykończeniem sufitu, po prawej: warstwy posadzkowe.

Po eksporcie pliku do IFC sprawdzenie poprawności zdefiniowanych pięter jest możliwe w programie BIM Vision, dzięki narzędziu „Rozsuń piętra”. Jak widzimy na poniższym rysunku piętra zostały prawidłowo zdefiniowane tj. płyta stropu razem z tynkiem (od dołu) należą do Poziomu 0, a wszystkie warstwy posadzkowe do poziomu +1.

3

Rys.3 Rozsunięcie pięter w programie BIM Vision

 

Priorytet materiału budowlanego

Kolejną kwestią, o której musimy pamiętać przy modelowaniu stropów, podobnie jak w omawianym już przez nas przypadku ścian, są odpowiednio zdefiniowane priorytety warstw struktury (Rys.4). Jak już wiemy, modyfikując je zmienia się sposób łączenia elementów, a co za tym idzie ilość poszczególnych materiałów w przedmiarze. Dziś postaramy się pokazać jakie zmiany powoduje taka konfiguracja w połączeniach stropów ze ścianami.

4

Rys.4 Priorytet materiału budowlanego

Poniższy model przedstawia żelbetowy strop wykończony od spodu tynkiem cementowo-wapiennym, natomiast warstwy posadzkowe stanowią: wełna mineralna, izolacja z folii PE, wylewka wyrównująca i płytki na kleju. Strop łączy się z żelbetową ścianą zewnętrzną (obszar nr 1), ścianką działową z bloczków ceramicznych (obszar nr 2) i ścianą nośną wykonaną z cegły (obszar nr 3). Wszystkie ściany wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym (Rys. 5).

Rysunki a) obrazują prawidłowo zdefiniowane priorytety, natomiast b) błędnie.

5

Rys.5 Połączenia struktur warstwowych w widoku 3D

6

Rys. 6 Powiększenie obszaru nr 1 i 2

7

Rys. 7 Połączenia struktur warstwowych – Przekrój przez obszary 1, 2 i 3

Zarówno w połączeniu nr 1 jak i 2 na rys. a) widać, że ocieplenie stropu zostało docięte do warstw konstrukcyjnych ścian, które mają zadany wyższy priorytet, natomiast jego wykończenie (tynk, izolacja, płytki) dołączone do tynków ścian (Rys. 5,6,7). Odwrotnie jest natomiast na rys. b), który przedstawia nieprawidłowy wygląd połączeń. Wszystkie materiały struktury stropu mają „mocniejsze” priorytety i to one przecinają warstwy konstrukcyjne ścian.

Przeanalizujmy szczegółowo połączenie nr 2. Na rys. a) pokazano sytuację, gdy priorytety przedstawiają się następująco:  ścianka działowa – 600, tynk – 400, dla warstw posadzkowych kształtują się w zakresie od 250 do 460. „Siłę” materiału dla rdzenia stropu (beton C30/37) przyjęto równą 800.
Poszczególne wielkości priorytetów przedstawione są w formie tabelarycznej na rys. 8. Widać na nim, że w przypadku a) bloczki, beton i cegła mają zadane najwyższe wartości, a płytki najniższą.
Efektem takich ustawień jest przecięcie wszystkich warstw wykończeniowych stropu przez ściankę działową i oparcie jej bezpośrednio na płycie.

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi b), w którym to bloczki ceramiczne mają zdefiniowany niższy priorytet od folii, wylewki, wełny mineralnej oraz płytek(Rys. 8 b). W takim przypadku ścianka nie przecina żadnej z tych warstw, co nie jest zgodne z odzwierciedleniem tego połączenia w rzeczywistości.

Analogiczna sytuacja występuje w obszarze nr 3, którą można przeanalizować w oparciu o dane zawarte na powyższych rysunkach i w tabeli.

8

Rys. 8 Zestawienie priorytetów materiałów budowlanych użytych w modelu

Kolejność przecięcia

Kolejną równie istotną sprawą, o której warto wspomnieć przy modelowaniu połączeń jest rodzaj sąsiadujących elementów. W ArchiCADzie zdefiniowane jest odgórnie zachowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych względem siebie. Patrząc od „najsilniejszego” elementu do „najsłabszego” hierarchia wygląda następująco:

Kształt Słup  Belka  Strop  Ściana  Powłoka  Dach Siatka

UWAGA: Opcji tych nie da się zmienić

Zasada ta odpowiada za to, że różne obiekty modelu o zadanych takich samych priorytetach przy przecięciu (np. elementy z takiego samego materiału budowanego) nie łączą się przypadkowo.

W obszarze nr 1 na rys. 6 b) widać, że strop przeciął ścianę mimo użycia tego samego materiału. Dzieje się tak, ponieważ strop jest „silniejszy” od ściany w hierarchii połączeń.

IFC

Ostatnim etapem przed wykonaniem przedmiaru w oparciu o model utworzony w ArchiCADzie jest eksport do pliku IFC. Pamiętając, że prawidłowy model natywny to prawidłowy IFC, nie wolno zapominać o parametrach eksportu. Zaczynamy od prawidłowej klasyfikacji IFC 2×3 (Rys.9).

9

Rys.9 Opcje eksportu modelu

Przechodząc do ustawień translacji IFC z listy dostępnych translatorów w zależności od potrzeb wybieramy odpowiedni lub tworzymy swój. My wybieramy „Wymiana danych z BIMestiMate” (Rys.10). Po rozwinięciu paska „Opcje eksportu” pojawiają się kolejne filtry i parametry eksportu, które pozwalają na wybór eksportowanych elementów. Dzisiaj skupimy się na istotnych rzeczach w sekcji „Konwersja geometrii”.

10

Rys.10 Ustawienia translacji IFC

Aby wykonać przedmiar z wysokim stopniem dokładności konieczne jest zaznaczenie opcji „Rozbij struktury warstwowe i profile na komponenty” (Rys.11). W ten sposób każda warstwa stropów, ścian i innych struktur wielowarstwowych wyeksportowana będzie oddzielnym elementem.  Omówiliśmy to dokładniej w drugiej części wstępu http://www.bimblog.pl/2016/03/bim-tkwi-w-detalach-wstep-cz-2/)

Do prawidłowego eksportu geometrii konieczne jest również użycie BREP dla wszystkich elementów (nieedytowalny obrys elementu). Pamiętajmy, że ta opcja jest kluczowa do pracy na modelach referencyjnych.

11

Rys.11 Opcje konwersji geometrii

Aby zapisać w pliku IFC dane zawarte w IfcElementQuantities należy zaznaczyć opcję „Podstawowe wielkości IFC (długość, powierzchnia i objętość)”, natomiast jeśli potrzebujemy wszystkie parametry ArchiCADa (w tym parametry biblioteczne i ilości dostępne w zestawieniach ) należy zaznaczyć „Wszystkie parametry BIM ArchiCADa” (Rys.12).

12

Rys.12 Opcje danych

 

Podsumowując, już na początku projektu warto pamiętać o kilku podstawowych rzeczach:

  • modelowanie stropów zaczynamy od takiej definicji warstw, aby zachować przyporządkowanie do poprawnych kondygnacji
  • przy ustalaniu struktur warstwowych wyznaczamy rdzeń i warstwy wykończeniowe
  • materiały budowlane w ArchiCADzie automatycznie mają przypisaną wartość priorytetu, która zazwyczaj jest poprawna ale warto sprawdzić czy odpowiada naszym oczekiwaniom i ewentualnie ją zmodyfikować
  • ustalamy funkcję konstrukcyjną, położenie i status przebudowy dostępne w ustawieniach elementu
  • w ArchiCADzie mamy możliwość stworzenia własnych schematów IFC, aby ustalić jakie parametry  mają się znaleźć w pliku IFC i jak mają się nazywać (temu zagadnieniu poświęcimy odrębny artykuł, aczkolwiek już o tym pisaliśmy na naszym blogu link)

Modele IFC użyte w tym artykule można pobrać z linka poniżej:

  Połączenie ściana-strop (61,8 KiB, 819 hits)

Joanna Karkoszka, Karolina Wróbel
Zespół M.A.D.

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment