zanaflex vs baklofen dla ms €18.58
16 maja 2016

Nowelizacja prawa zamówień publicznych!

W dniu 13.05.2016 r. na 18-tym posiedzeniu

16 maja 2016

W dniu 13.05.2016 r. na 18-tym posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji została przyjęta nowelizacja prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian wprowadzono m.in. przepisy:

– umożliwiające odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych (zamawiający będą mogli zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny lub kryterium o wadze większej niż 60%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia),

–  pozwalające uwzględniać koszty eksploatacji, punkty za innowacyjność i klauzule społeczne, promocję stabilnych miejsc pracy.

– ułatwiające dla małych i średnich przedsiębiorstw (zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach).

Ustanowiono także nowy instrument – partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług niedostępnych jeszcze na rynku.

Dla nas najważniejsze jest zawarcie w nowelizacji zapisu o modelowaniu informacji : „W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.” Niestety nie zostały w tym zapisie uwzględnione wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych (a szkoda bo były zdecydowanie lepsze i bardziej precyzyjne), jednak najważniejsze, że uczyniono pierwszy krok w stronę technologii BIM. Zawsze jest to już podstawa do dalszych rozmów.

Po przyjęciu nowelizacji przez Sejm została ona skierowana do Senatu.

Na dzień dzisiejszy treść nowelizacji jeszcze nie została opublikowana. Jak tylko się to stanie zamieścimy na blogu odpowiedni link. Wtedy też zapewne pojawi się też bardziej obszerny opis wprowadzonych zmian.

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
 1. gester maj 16th, 2016 7:28PM

  wypada dodać, że jest to skutek dwóch dyrektyw unijnych (2014/24/ue oraz 2014/25/ue, obie z 2014-02-26), które w art. odpowiednio 90 i 106 mają zakotwiczoną datę 2016-04-18 jako cezurę implementacji obu dokumentów.
  nasi urzędnicy oczywiście idą po najmniejszej linii oporu: tyle tylko, aby wystarczyło.

 2. montek maj 17th, 2016 11:12PM

  zgodne z nowelą rozdział 2a w którym wprowadzono
  Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.
  będzie obowiązywał dla
  a) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r.,
  b) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych zamawiających wchodzą w życie z dniem 18 października 2018 r.

  Na powyższe zapisy należy patrzeć poprzez środki komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą tzn. zastąpienie formy papierowej w tym dokumentów pdf.
  Co prawda ustawodawca pozostał możliwość wykorzystania modelu jako środka komunikacji w okresie przejściowym, ale moim zdaniem większość zamawiających nie będzie z tej możliwości chciała korzystać.

 3. gester maj 17th, 2016 11:26PM

  cała nadzieja w inwestorach prywatnych, oni wiedzą, jak kalkulować własne koszty…

 4. montek maj 18th, 2016 8:32AM

  Dlatego, też BIM z inwestycji prywatnych, „przeszedł” na publiczne.

 5. gester maj 18th, 2016 9:19AM

  … a tu bagno i nikogo nie obchodzą oszczędności w inwestycjach, państwo/podatnicy zawsze da/dadzą. chciałbym, aby któryś z urzędników tutaj zaprotestował.

 6. montek maj 18th, 2016 10:33AM

  Ja ulał pasuje cytat z Misia
  „Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. „

 7. gester maj 18th, 2016 11:05AM

  ‚orka’ ma znaczyć ‚ciężka praca’?
  dzięks za link 🙂

 8. montek maj 18th, 2016 12:30PM

  druk 366 jest nieaktualny, w między czasie był 489 i 489A
  obecnie ustawa jest w senacie druk 174
  http://senat.gov.pl/prace/senat/druki/

 9. montek lipiec 11th, 2016 1:27PM

  w dniu dzisiejszym nowelizacja ustawy Pzp została podpisana

  • admin lipiec 11th, 2016 2:11PM

   montek, dzięki za info!
   Generalnie ustawa wchodzi w życie za 14 dni, ale widzę jakieś obostrzenia w stosunku do niektórych punktów…
   Czy najważniejsze rzeczy dla nas czyli 60% cena, 40% innowacyjność, wchodzi w życie w ciągu tych dwóch tygodni?

 10. montek lipiec 12th, 2016 9:09AM

  Realny termin to początek sierpnia , jeszcze musi być opublikowana.
  Nie cieszyłbym się ceną 60%, gdyż to kryterium można bardzo łatwo obejść .
  Ustawa jest nieprecyzyjna i niekonsekwentna, może się okazać, że „cena” będzie stanowiła nawet 90% 🙁 wszystkich kryteriów.

 11. montek lipiec 13th, 2016 11:59PM

  Ustawa opublikowana Dz. 2016 poz 1020

 12. admin lipiec 14th, 2016 9:56PM

  dzięki za info.
  możesz napisać coś więcej o tym, że kryterium łatwo obejść?

 13. gester lipiec 16th, 2016 10:44PM

  wieści o zleceniach publicznych z brazylii:

  https://www.linkedin.com/groups/3690870/3690870-6151191020236218371

 14. pmartynap styczeń 2nd, 2017 3:06PM

  Czy zgodnie z poniżej zamieszonymi fragmentami zamawiający ma obowiązek udostępnić dostęp do oprogramowania BIM (jeśli takiego wymaga) np. licencji Revit?

  Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.
   
  Art. 10d.
  1. Zamawiający może wymagać użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, jeżeli:
  1) oferuje nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do narzędzi, urządzeń lub formatów plików od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania lub
  2) zapewnia, że wykonawcy nieposiadający dostępu do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, lub możliwości jego uzyskania, będą mogli – w terminie umożliwiającym przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia – zastosować tymczasowe narzędzia bezpłatnie udostępnione w sieci, o ile brak dostępu nie wynika z przyczyn dotyczących wykonawcy, lub
  3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania oferty.
  2. W ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania podaje się adres strony internetowej, na której są dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

  • admin styczeń 5th, 2017 9:41PM

   ja to rozumiem tak: „w przypadku kiedy nie ma powszechnie dostępnych narzędzi do modelowania danych budowlanych to zamawiający je dostarczy”
   Niestety narzędzia do modelowania są powszechnie dostępne 🙂

   • pmartynap styczeń 6th, 2017 3:49PM

    powszechnie dostępny nie oznacza płatny? dziękuję za odpowiedź

   • gester styczeń 6th, 2017 4:58PM

    hehe, czyli zamawiający dostarczy projektantom n.p.. dwuletnią sybskrypcję revit suite? chyba nie o to mu chodziło 😛 – chociaż, kto wie? może i w ten sposób jedyna słuszna firma chce opanować rynek 😉

    jeśli już, to format ifc, który jest bezpłatny i generuje się z każdej szanującej się aplikacji autorstwa bim.

Comment