baklofen sleep mg €63.28
09 maja 2016

Konferencja Dzień BIM 2016 na Politechnice Krakowskiej

PROGRAM KONFERENCJI: 8:30-9:15 Rejestracja uczestników – wydawanie

09 maja 2016

DZIEŃ BIM 2016 plakat jpeg (1)

PROGRAM KONFERENCJI:

8:30-9:15 Rejestracja uczestników – wydawanie identyfikatorów

9:15-9:30 – OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ I WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ

9:30-10:50 Sesja 1 – BIM JAKO INNOWACYJNA TECHNOLOGIA W BUDOWNICTWIE

 • „Trendy rozwojowe BIM” ANDRZEJ TOMANA – BIM KLASTER
 • „BuildingSmart – certyfikacja oprogramowania i kwalifikacji” ADAM GLEMA – POLITECHNIKA POZNAŃSKA
 • „BIM dla inwestycji publicznych” PIOTR MIECZNIKOWSKI – STOWARZYSZENIE BIM DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA

10:50-11:10 przerwa kawowa

11:10-12:30 Sesja 2 – ZASTOSOWANIA BIM W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI

 • „Praktyczne przykłady zastosowania modeli IFC na etapie budowy” MACIEJ DEJER – M.A.D. ENGINEERS SP. Z O.O.
 • „BIM z perspektywy wykonawcy kontraktów infrastrukturalnych” PAWEŁ PRASZKIEWICZ, ALEKSANDER SZERNER – SKANSKA
 • „Building Information Modeling jako koncepcja zarządzania – wdrożenie i optymalizacja w przedsiębiorstwie projektowym” JOANNA BOHATKIEWICZ – EKKOM SP. Z O.O.
 • „BIM i zintegrowane projektowanie” JAROSŁAW DROŹDZIEL – PROCHEM S.A.

12:30-13:10 przerwa na lunch (lunch we własnym zakresie uczestników konferencji)

13:10-14:40 Sesja 3 – ZASTOSOWANIA I WDROŻENIA BIM W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

 • „BIM w renowacji” MACIEJ KINDLER – RAPID5D
 • „BIM – essential design tool” MAŁGORZATA SOBCZYK – FOSTER + PARTNERS
 • „Zarządzanie zmianami projektowymi z wykorzystaniem BIM” STANISŁAW MORYC – DATACOMP SP. Z O.O., MICHAŁ JUSZCZYK – POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 • „Wyzwanie – cyfrowe modele „as-built” – przykłady ekstremalne. Techniki gromadzenia i interpretacji danych pomiarowych.” TOMASZ PAŁKA, JERZY RUSIN – BIM POINT.

14:40-15:00 przerwa kawowa

15:00-15:40 Sesja 4 – PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM BIM

 • „Technologia BIM w służbie architekta – zestawienie tradycyjnego projektowania a proces BIM” – MICHAŁ SKWARCZEK – ELITECAD POLSKA
 • „Cyfrowe narzędzia w projektowaniu i edukacji”  WOJCIECH CIEPŁUCHA – BIM.EDU.PL, WOJCIECH KOPKA – POLITECHNIKA KRAKOWSKA

15:40-16:00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Firma Datacomp sp. z o.o. oferuje wszystkim zarejestrowanym uczestnikom konferencji 90 dniową BEZPŁATNĄ KOMERCYJNĄ (o wartości 220 Euro)   licencję na program BIMestiMate. 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment