€68.42
11 kw. 2016

BIM w instytucjach publicznych – szkolenie BIM Klastra

Technologia BIM to najnowsza metoda kooperacji pomiędzy

11 kw. 2016

Technologia BIM to najnowsza metoda kooperacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w budownictwie, przynosząca największe zyski inwestorom oraz wykonawcom. Skrócenie terminu realizacji, bardziej efektywne wykorzystanie materiałów budowlanych oraz znacząco zredukowana liczba kolizji i błędów projektowych to oszczędności na czasie i budżecie. Wychodząc na przeciw rosnącym zapotrzebowaniom również ze strony instytucji publicznych BIM Klaster uruchamia szkolenia dla tego sektora. Po aktualne informacje o tym szkoleniu zapraszamy na stronę http://www.bimklaster.org.pl/

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz prowadzenie zamówień i przetargów publicznych w administracji państwowej, które chcą zacząć wykorzystywać do tego celu technologię BIM. Nasze szkolenie przygotowuje do realizacji inwestycji w technologii BIM. Uczy obsługi modeli BIM w formacie IFC oraz zapewnia teoretyczne podstawy i zaawansowaną wiedzę jak wykorzystać technologię BIM w praktyce, w szczególności do przygotowania przetargów dot. inwestycji publicznych.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzone przez ekspertów BIM Klastra – ludzi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów BIM, zarówno na terenie kraju jak i na świecie. W pracy zawodowej zajmują się oni projektowaniem, wdrożeniami, koordynacją międzybranżową, opracowaniem standardów i zarządzaniem projektami z wykorzystaniem tej technologii.

INFORMACJE DODATKOWE

Lokalizacja:  Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Kraków ul. Podole 60

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Koszt: 750 zł plus VAT od osoby (maksymalna liczba osób: 10 , minimalna: 3)

Istnieje również możliwość szkolenia na miejscu u klienta dla zorganizowanej grupy osób oraz dopasowania programu szkolenia. Koszty ustalane są wtedy indywidualnie.

Terminy szkoleń będą ustalane indywidualnie przy zebraniu minimum 3 osób. Zapraszamy grupy zorganizowane. 

W cenie szkolenia:

    • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej
    • Zestaw 10 praktycznych autorskich ćwiczeń z wykorzystaniem komercyjnego darmowego oprogramowania
    • Zestaw modeli BIM z zakresu budownictwa kubaturowego dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej
    • Certyfikat ukończenia szkolenia

Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.

PLAN SZKOLENIA

Wprowadzenie

´   Na czym polega idea BIM?

´   Zalety i korzyści płynące z wykorzystania technologii BIM w inwestycjach publicznych, zarówno dla nowobudowanych obiektów, jak i modernizacji oraz inwentaryzacji.

Prawne podstawy dla inwestycji prowadzonych w BIM

´   Krótkie omówienie podstawowych wytycznych dla inwestycji sformułowanych w zagranicznych opracowaniach – na czym można się wzorować?

´   Projekt BIM w nawiązaniu do dyrektywy UE i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Próby formułowania wymogów BIM w Polsce – czego zabrakło?

´   Przykłady poprawnie sformułowanych wymogów technicznych.

BIM Execution Plan

´   Metodyka prowadzenia inwestycji w technologii BIM oraz nowe działy w SIWZ na podstawie BIM Execution Plan (BEP).

´   Sformułowanie wytycznych potrzebnych do prawidłowego sformułowania przetargu w zakresie definicji geometrii (Level Of Detail) oraz zawartości informacji niegeometrycznych (Level Of Information).

´   Określenie jaki standard LOD (Level Of Development) odpowiada etapom tworzenia projektu (budowlany, przetargowy, wykonawczy) – szczegółowe omówienie praktycznych aspektów.

´   Jak zapewnić prawidłową współpracę na linii inwestor – projektant – wykonawca? Określenie roli Koordynatora BIM.

Weryfikacja warunków zamówienia

´   Główne wytyczne stawiane modelom BIM dotyczące hierarchii elementów, reprezentacji geometrycznej obiektów oraz zestawienie podstawowych właściwości i parametrów.

´   Zestawienie najczęstszych błędów w modelach. Sposoby na sprawdzanie poprawności dokumentacji, kolizji międzybranżowych oraz ilości materiałów przy użyciu darmowego komercyjnego oprogramowania.

Leave a comment
More Posts
Comments

Comments are closed.