baclofen creme ervaringen €41.65
15 mar 2016

Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przetarg z BIM-em

Pojawił się na dniach bardzo ciekawy przetarg,

15 mar 2016

Pojawił się na dniach bardzo ciekawy przetarg, gdzie można zdobyć dodatkowe punkty za zastosowanie technologii BIM. Szczegóły znajdziecie na platformie TED pod linkiem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85078-2016:TEXT:PL:HTML&src=0

Poniżej to co najważniejsze w temacie BIM:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy który złożył ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM to Ośrodek Radioterapii musi być zaprojektowany przy użyciu technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modeling) tj. m.in. wykonanie projektu 3D za pomocą modeli IT.

Sekcja IV: Procedura
2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w wykonania zamówienia. Waga 18
3. Termin płatności (max,60 dni min. 30 dni). Waga 2

M.A.D. Engineers jako specjaliści w tej dziedzinie zapraszamy do współpracy. Jesteśmy w stanie podnieść innowacyjność zastosowanych rozwiązań do granic możliwości.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

Leave a comment
More Posts
Comments

Comments are closed.