czy baklofen działa na czkawkę €36.75
17 lut 2016

List otwarty do Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Sz.P. prof. dr hab. inż. arch. Jacek

17 lut 2016

Sz.P.
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej

W związku z utworzeniem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Studiów Podyplomowych „BIM – technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie” pozwalamy sobie zwrócić uwagę na pewne niedostatki programu studiów, opublikowanego na stronie internetowej uczelni www.bim.pk.edu.pl. . Wyrażone w tym liście stanowisko jest głosem Klastra BIM. Jest to obecnie najbardziej reprezentatywna grupa użytkowników technologii BIM w Polsce. Stanowią ją firmy mające praktyczną wiedzę i szereg własnych doświadczeń z zakresu zastosowań BIM w różnych obszarach budownictwa (więcej o nas na www.bimklaster.org.pl). Poniższe uwagi formułujemy w przeświadczeniu, że edukacja w zakresie BIM jest konieczna, jednakże powinna być prowadzona na odpowiednim poziomie merytorycznymi odwołując się do zróżnicowanych zagadnień praktycznych.

Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czy proponowany przez Pana wydział program studiów uwzględnia najważniejsze elementy technologii BIM i czy załączony zakres zagadnień szczegółowych jest reprezentatywny dla tematyki studiów?

Nie podlega dyskusji, że największymi beneficjentami BIM są wykonawcy i inwestorzy. Profity, które osiągają z tytułu realizacji inwestycji w technologii BIM, pozwalają im z nawiązką sfinansować większe, w porównaniu do podejścia tradycyjnego, nakłady na prace projektowe. W przedstawionym programie studiów nie sposób znaleźć zagadnień, których omówienie pozwoliłyby studentom zrozumieć kluczową rolę BIM dla inwestora i wykonawcy. Wybierając tematykę wykładów kompletnie pominięto problematykę projektowania z uwzględnieniem parametrów poza geometrycznych takich jak koszt i czas realizacji, co stawia pod znakiem zapytania przydatność BIM dla wykonawcy oraz inwestora. Program studiów zorientowany jest po prostu na zagadnienia modelowania geometrycznego. To za mało. Takie podejście do BIM polegające na koncentrowaniu się na narzędziach, określane bywa jako little bim, w odróżnieniu od BIG BIM odnoszącym się do organizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Modelowanie geometryczne jest oczywiście ważne, ale to dopiero punkt wyjścia. Z doświadczenia firm należących do klastra BIM wynika bowiem, że w realizacji projektów w technologii BIM sprawą zasadniczą jest nie tyle biegłość posługiwania się programem do modelowania ile wiedza użytkownika takiego programu, dotycząca standardów poprawnego modelowania. Bez tej wiedzy model, z którego generowana jest dokumentacja projektu, nie będzie się nadawał do projektowania dla innych branż, a tworzone na jego podstawie przedmiary, kosztorysy, harmonogramy będą niemiarodajne. Nieprawidłowo przygotowany model uniemożliwia też skuteczne i efektywne zarządzanie budową jak i użytkowanym budynkiem. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowego modelowania BIM powoduje, że tworzy się modele, które wprawdzie ładnie wyglądają, ale okazują się w aspekcie BIM właściwie bezużyteczne. Nasze wątpliwości jako praktyków budzi to, czy specjalistyczna wiedza zdobyta w trakcie realizacji konkretnych zadań, jest uwzględniona w programie Waszych studiów i będzie przekazywana słuchaczom przez kompetentne osoby (niczego nie ujmując prowadzącym).

Wgląd w zagadnienia szczegółowe programu studiów wskazuje, że studentom w ramach warsztatów oferuje się dostęp do narzędzi modelowania jednego producenta, a całe studia służą promowaniu jego oprogramowania. Fakt, że studenci otrzymują certyfikat sygnowany logiem konkretnej może stawiać pod znakiem zapytania etyczną stronę takiej praktyki. Mówimy przecież o studiach na uczelni państwowej. Preferowanie jednego producenta nie odzwierciedla sytuacji na rynku, na którym firmy korzystają z szerokiej gamy dostępnych narzędzi. Dotyczy to także firm z naszego klastra.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia uważamy, że akronim BIM w nazwie kierunku studiów został użyty trochę na wyrost i obiecuje zbyt wiele w stosunku do faktycznego zakresu programu. Ponieważ studia są płatne i wymagają poświęcenia im sporej ilości godzin, studenci powinni mieć świadomość, że program nauki w obecnym kształcie nie gwarantuje im zdobycia wiedzy o technologii BIM. W naszym przekonaniu będzie to raczej kurs tworzenia płaskiej dokumentacji projektowej generowanej z modelu wykonanego w programie Autodesk Revit. Czy naprawdę taka idea przyświecała osobom przygotowującym tą potrzebną skądinąd inicjatywę?

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
„BIM Klaster”

Leave a comment
More Posts
Comments

Comments are closed.