baklofen na chorobę Parkinsona €15.64
01 sty 2016

buildingSMART a IFC

Czym jest buildingSMART? buildingSMART to międzynarodowa organizacja

01 sty 2016

Czym jest buildingSMART?

buildingSMARTbuildingSMART to międzynarodowa organizacja non-profit, która została założona w celu wsparcia firm w zakresie zintegrowanej współpracy w obszarze projektowania, budownictwa i zarządzania nieruchomościami. Głównym celem organizacji jest dostarczenie uniwersalnego fundamentu dla współdzielenia informacji i udoskonalenia procesów w branży projektowo-budowlanej. Cel ten realizowany jest poprzez działania na rzecz opracowania standardów, norm i narzędzi wspierających wymianę informacji niezależnie od stosowanej platformy IT. Na świecie organizacja jest reprezentowana przez buildingSMART International Ltd. Lokalnie poprzez liczne sekcje regionalne.

buildingSMART to nazwa, która zastąpiła wcześniej używaną International Alliance for Interoperability. Od początku istnienia IAI, obecnie buildingSMART, kluczowe działania organizacji skupione były wokół opracowania międzynarodowego formatu wymiany informacji związanych z budynkami. Realizacją misji buildingSMART jest wsparcie zintegrowanego prowadzenia projektu i efektywnego zarządzania w całym cyklu życia budynku poprzez zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku i formatu IFC (Industry Foundation Classes).

buildingSMART struktura

Struktura organizacyjna buildingSMART (źródło: buildingSMART International)

Z czego utrzymuje się buildingSMART

buildingSMART utrzymuje się głównie ze składek członków organizacji oraz z dotacji rządowych krajów, w których działa dana sekcja. Członkami buildingSMART są rozmaite podmioty związane z przemysłem budowlanym: inwestorzy i właściciele nieruchomości (prywatni i publiczni), generalni wykonawcy, producenci oprogramowania, sprzętu i materiałów budowlanych, biura projektowe itp. Przykładowo w sekcji skandynawskiej building smart skupione jest ponad 780 podmiotów.

Na czym polega IFC?

IFC to sprawdzone w dziesiątkach tysięcy projektów na całym świecie rozwiązanie wspierające współpracę w procesach związanych ze stosowaniem technologii BIM. Jest to schemat danych przeznaczony do wymiany informacji pomiędzy aplikacjami używanymi w procesach związanych z projektowaniem, realizacją i użytkowaniem budynków. Schemat oparty jest o definicje klas reprezentujących obiekty (takie jak elementy budynku, pomieszczenia, cechy, kształty, itp.), które są wykorzystywane przez specjalistyczne oprogramowanie BIM.

Jaka jest różnica pomiędzy BIM i IFC?

BIM to skrót oznaczający czasownik „Building Information Modelling” – Modelowanie Informacji o Budynku, czyli zintegrowany proces projektowania, budowy i utrzymania budynku w oparciu o wspólną, spójną cyfrową reprezentację budynku obejmującą informacje o charakterze graficznym i alfanumerycznym. W innym znaczeniu BIM określa się jako „Building Information Model”, czyli cyfrową reprezentację budynku składającą się z obiektów opisanych cechami graficznymi i alfanumerycznymi, osadzoną w środowisku oprogramowania. Oprogramowanie BIM zazwyczaj jest jednoznaczne z aplikacjami 3D lub obiektowymi aplikacjami CAD.

IFC natomiast to otwarty standard opisu informacji w modelach informacyjnych budynków, którego głównym zastosowaniem jest wymiana tych informacji pomiędzy wieloma różnymi systemami. IFC jest rozwiązaniem używanym w procesach BIM, ponieważ stanowi czytelną dla komputerów reprezentację fizycznych i funkcjonalnych cech budowli, jak również bazę informacji dotyczących cyklu jej życia, zapisaną w standardzie, który jest otwarty, wspólny i powszechny dla całej branży projektowo-budowlanej. Dzięki tym cechom, stosowanie IFC wspiera podejmowanie trafnych decyzji w każdej fazie cyklu życia budowli, co ma znaczący wpływ na ekonomikę procesów z tym związanych.

Jak można odnieść IFC do innych formatów plików?

IFC odróżnia się od innych formatów plików ponieważ jest oparty o logikę obiektów, jest formatem uniwersalnym i OTWARTYM. Jest to format, który od początku został stworzony dla modeli informacyjnych budowli, nie dla rysunków. Wspiera wymianę informacji dotyczących struktury budynku, jego elementów, przestrzeni i innych obiektów. Przykładami zawartości plików IFC mogą być dwu- i trójwymiarowe kształty, cechy i atrybuty, parametry i relacje, np. połączenia pomiędzy elementami. Zawartość plików IFC określa tak zwana definicja widoku (View Definition), która decyduje o zakresie informacji, które są wymieniane. O otwartości IFC stanowi fakt, że jest to specyfikacja wspierana przez międzynarodową organizację non-profit, zarejestrowana w ISO (ISO16739), nie należąca do żadnego pojedynczego producenta, ani grupy producentów oprogramowania.

Kto rozwija IFC? Jakie są procedury związane z rozwojem IFC?

IFC jest rozwijany przez buildingSMART International. Organizacja ta zaaranżowała składającą się z międzynarodowych ekspertów grupę roboczą, (Modelling Support Group MSG), która jest odpowiedzialna za rozwój i utrzymywanie standardu IFC.

Głównym celem działania grupy, poza rozwijaniem i utrzymywaniem specyfikacji IFC jest dbanie o jej implementację w oprogramowaniu wspierającym IFC. Dodatkowo MSG jest odpowiedzialna za koordynację definicji widoków modelu (Model View Definitions – MVD) czyli podzbiorów IFC wspierających wymianę informacji w określonych przypadkach, związanych z specyficznymi wymaganiami stawianymi zastosowaniu danych.

Prócz tego MSG we współpracy z innymi grupami roboczymi zajmuje się rozwijaniem dodatkowych specyfikacji, takich jak instrukcja wydawania informacji (Information Delivery Manual – IDM), oraz międzynarodowy schemat słowników (International Framework for Dictionaries – IFD).

Do kogo należy decyzja o tym co znajdzie się w standardzie IFC?

Główny kierunek rozwoju IFC nadaje buildingSMART International. Nowe pozycje rozszerzające zakres specyfikacji IFC muszą być zaproponowane buildingSMART International. Grupa robocza odpowiedzialna za techniczną stronę rozwoju IFC (Technical Decision Making group, ITM) podejmuje decyzję o rozszerzeniu IFC drogą głosowania.

Mniejsze pozycje mogą być dodawane w ramach standardowego procesu utrzymania pomiędzy kolejnymi wydaniami IFC i są realizowane w postaci wersji pośrednich. Wszelkie poprawki są wprowadzane przez grupę MSG na podstawie konsensusu. Ostateczna decyzja jest podejmowana zawsze w trybie głosowania. Zachowanie integralności architektury IFC stanowi również odpowiedzialność grupy MSG.

Jaki system kontroli jakości jest wykorzystywany przy rozwoju i utrzymaniu IFC?

Publikacja każdej nowej wersji, głównej bądź pośredniej, obejmuje otwarty proces kontroli. Wersje alpha, beta oraz RC (release candidate), są publikowane na stronach internetowych. Informacja na ten temat jest upubliczniana. Kontrola wewnętrzna jest przeprowadzana przez grupę MSG. Za każdą część specyfikacji IFC jest odpowiedzialna osoba proponująca i wprowadzająca zmiany i rozszerzenia oraz 1-2 wewnętrznych kontrolerów przeprowadzających operację dodatkowego sprawdzenia. Proces kontroli zewnętrznej jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości specyfikacji IFC. Szczególnie cenny jest udział firm produkujących oprogramowanie, skupionych w grupie wsparcia implementacji (Implementation Support Group, ISG) organizacji buildingSMART.

Czy korzystanie z IFC wiąże się z kosztami?

Odpowiedź brzmi: Nie! Używanie formatu plików i specyfikacji IFC oraz ich implementacja w aplikacjach jest darmowa. Użytkownicy oprogramowania również nie są obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z korzystaniem z importem i eksportem w formacie IFC.

Czy format IFC przenosi tylko geometrię?

Głównym celem IFC jest przenoszenie informacji na temat budowli, które mogą być związane z geometrią, jednak w żadnym razie nie są wyłącznie do niej ograniczone. Dołączenie informacji alfanumerycznych (cech, ilości, klasyfikacji, itp.) do elementów budynku oraz przechowywanie danych o relacjach między nimi stanowi główną funkcjonalność IFC. Zastosowanie tego formatu nie jest ograniczone do wymiany danych pomiędzy aplikacjami CAD. Jest on uniwersalny i może być używany jako interfejs pomiędzy aplikacjami do modelowania architektury, konstrukcji i instalacji, oprogramowania do analiz statycznych, energetycznych, akustycznych i innych, oprogramowania służących do wykonywania przedmiarów, kosztorysów, a także, co bardzo ważne, aplikacji wspierających utrzymanie obiektu, od zarządzania powierzchniami, po sterowanie automatyką budynku.

Jakie oprogramowanie wspiera wymianę przez IFC?

Z IFC można korzystać w każdej fazie cyklu życia budowli, do wymiany pomiędzy różnymi podmiotami. Dzięki definicjom modelu (MVD) pliki IFC mogą być stosowane do wymiany informacji o różnym charakterze. Na przykład definicja COBie służy do przesyłania danych związanych z zarządzaniem budynkiem w formie tabelarycznej – nie przenosi danych 3D, ale zawiera wszystkie informacje konieczne do utrzymania nieruchomości. COBie jest standardem we wszystkich krajach europejskich, w których na szerszą skalę używany jest BIM.

Nie wszystkie programy obsługujące format IFC uzyskały certyfikat buildingSMART. Wspierających programów jest w tej chwili ponad 180, certyfikację przeszło 20. Pełna lista certyfikowanego oprogramowania znajduje się na stronach buildingSMART International. Spis obejmuje większość programów związanych z budownictwem i praktycznie wszystkie obsługujące modele 3D.

Czy format IFC jest przyszłościowy?

Właścicielem praw autorskich do specyfikacji IFC jest buildingSMART international – działająca od 1995 roku organizacja o stabilnej, trwałej pozycji. Misja organizacji jest realizowana między innymi poprzez utrzymywanie i rozwijanie IFC. Specyfikacja IFC jest dostępna bezpłatnie w sieci internet, charakteryzuje się neutralnością i otwartością, i nie jest kontrolowana przez żadnego pojedynczego producenta, ani też grupę producentów oprogramowania. Większość aplikacji związanych z budownictwem posiadają certyfikację importu i eksportu IFC, a format jest obsługiwany już przez ponad 180 programów. Najważniejsi producenci oprogramowania biorą czynny udział w ramach buildingSMART w pracach nad rozwojem i utrzymaniem IFC. Te cechy powodują, że format ten stosowany jest jako standard wymiany danych wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są procesy BIM. Podsumowując Industry Foundation Classes to przyszłość, a w wielu krajach już dziś stanowi teraźniejszość.

Opracowanie
Jerzy Rusin
BIMpoint
wszelkie prawa zastrzeżone na podstawie
http://www.buildingsmart-tech.org/

Leave a comment
More Posts
Comments
 1. gester styczeń 1st, 2016 10:01PM

  1. ifd nosi obecnie nazwe bsdd (buildingsmart data dictionary) i zostalo opracowane przez norweska firme catenda (dwoch najwazniejszych ludzi w niej to havard bell i lars bjoerkhaug) i stanowi, oprocz formatu ifc, matryce odwzorowan narodowych klasyfikacji nazewnictwa budowlanego i przegladarke www. jak utrzymuja tworcy, bsdd zyje z relacji, wiec im wiecej ‚zmapowanych’ klasyfikacji, tym lepsza i spojniejsza jest baza danych matrycy.

  2. ifc opiera sie o zasady programowania obiektowego z jego hierarchiczna struktura dziedziczenia danych (dziedzicznosc klas), stad jest tak bardzo kompatybilna ze srodowiskiem komputerowym. dodatkowo ifc jest formatem nieedytowalnym, stad dobrze sluzy zapezpieczeniu praw autorskich oraz odpowiedzialnosci zawodowej uczestnikow procesow budowlanych.

  3. uzywanie ifc oznacza koniecznosc zapoznania sie i stosowania wpisu danych w tzw. property sets ifc (psets), czynnosc w obecnej chwili zupelnie obca architektom i projektantom branzowym. wiele z aplikacji do tworzenia bim (bim authoring) posiada mozliwosc automatycznego przypisywania danych do jednostek ifc (ifc entities), ale wiele danych trzeba wpisac samemu. to bedzie duze wyzwanie we wprowadzaniu bim w polskich realiach.

 2. admin styczeń 2nd, 2016 10:15PM

  Robert, wybacz za tak późne dodanie Twojego komentarza. Nie wiem dlaczego ale wylądował w spamie…

  Mam uwagę do punktu drugiego. IFC może być edytowalny lub nieedytowalny wszystko to zależy od tego jakimi ustawieniami go wyeksportowaliśmy 🙂
  MD

 3. gester styczeń 2nd, 2016 10:31PM

  wiadomo, ifc jako plik na dobra sprawe tekstowy jest jak najbardziej edytowalny, mozna tez manualnie rozbierac na czesci agregaty z obiektow ifc, ale to nie jest ideą tego formatu. rozmawialismy o tym krotko z jurkiem rusinem i witoldem szymanikiem na konferencji w uzp. dlugi czas myslalem, ze to dobra idea, aby miec mozliwosc zmieniac ustawienia i parametry zaimportowanych elementow via ifc, ale juz tak nie mysle. archicad ma nawet mozliwosc przetworzenia importowanego ifc na natywne obiekty, wg mnie nie jest ta droga. musze o tym na wszelki wypadek pogadac z thomasem liebichem (strateg ifc w buildingsmart), bo to rzutuje na cala strategie wdrazania bim.

  generalnie jestem zdania, ze przy tak wielu roznych rodzajach specjalnosci nie powinny one wchodzic sobie w parade poprzez dowolna edytowalnosc wkladu do modelu zlozonego. to, co robie ja, nie powinno byc edytowalne przez nikogo innego, podobnie ja nie mam zadnego prawa edytowac cudza prace.

  jedynie w przypadku ludzi pracujacych nad jednym wkladem, za ktory bierze odpowiedzialnosc jedna osoba, byloby to mozliwe (n.p. jeden konstruktor pracuje na revit structure, drugi na tekla structures, ale przekaz jest jeden) – to juz chyba jednak zbyt wydumane konstelacje.

 4. admin styczeń 2nd, 2016 10:51PM

  Robert, nie to miałem na myśli 🙂
  są sposoby na export do IFC gdzie przy imporcie do innego softu obiekty w większości będą z buta elementami natywnymi czyli ściana z Revita będzie ścianą w Archicadzie i będzie się ją dało normalnie zmieniać.
  jest też export właściwy który przy imporcie co najwyżej zmieni elementy na natywne ale biblioteczne gdzie zmiana będzie niemożliwa 🙂 wiadomo będzie można taki element przesunąć tak czy siak.
  MD

Comment