baklofen 10 skutki uboczne €109.48
22 lis 2015

„Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”

Jest nam niezmiernie miło powiadomić, że Urząd

22 lis 2015

Jest nam niezmiernie miło powiadomić, że Urząd Zamówień Publicznych przy merytorycznej pomocy członków  Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz BIM Klastra organizuje
w dniu 4 grudnia 2015 Konferencję

 „Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”

 

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki wynikającej z zapisów dyrektywy unijnej dotyczącej elektronicznych narzędzi do modelowania informacji budowlanych. Zagadnienie to jest związane z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (DzU UE L 94/65), która rekomenduje wykorzystanie technologii BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynkach) przy realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości stosowania technologii BIM w planowaniu i realizacji robót budowlanych przez zamawiających z uwzględnieniem całego cyklu życia budowli w rozumieniu procesu koncepcji, planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanej, wraz z późniejszą eksploatacją.

Zaproszenie  skierowane jest do przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji – należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego na stronach UZP.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: http://plbim.org/index.php/pl/konferencja

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment