baklofen doustny do IV konwersji €127.14
04 paź 2013

BIM dla Polski

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii –

04 paź 2013

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – STP, kontynuując przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbytego w Warszawie w czerwcu 2013 roku (więcej informacji na stronie www.szip.org.pl ) postanowiło podjąć wysiłek zorganizowania konferencji pod roboczym tytułem ‘’BIM dla Polski’’ (BIM – Building Information Modeling).

Co to jest BIM ?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu.  BIM to wspólny zasób wiedzy o informacji o obiekcie tworzący solidną podstawę dla decyzji podczas jego cyklu życia czyli od najwcześniejszego poczęcia do rozbiórki. (National BIM Standard – Stany Zjednoczone).

W dniu dzisiejszym jest wiele pytań odnośnie BIM. Choćby samo pojecie BIM:
Czy odnosi się ono tylko do budownictwa kubaturowego czy też pokrywa szerszy zakres inwestycji budowlanych?
Czy BIM ma przyszłość?, jeżeli tak to, w jakiej perspektywie czasowej? 

Na te i inne pytania mamy znaleźć odpowiedź na konferencji „BIM dla Polski”.
Konferencja ma odbyć się w Londynie w marcu 2014 roku przy współpracy Ambasady RP w Londynie.

Głównym założeniem dla konferencji jest przedstawienie korzyści płynących ze stosowania w inwestycjach budowlanych nowoczesnych rozwiązań systemowych, jakim jest BIM oraz przekazanie bezpośredniego impulsu dla władz polskich o konieczności wdrażania takiego podejścia w Polsce.
Z istniejących doświadczeń wynika, że wprowadzenie technologii/procesu BIM do prowadzonego toku realizacji inwestycji budowlanych musi przynieść szereg korzyści długo i krótko terminowych takich jak:
–         Zmniejszenie ryzyka finansowego występującego podczas prowadzenia inwestycji budowlanej dla inwestorów podczas procesu realizacji inwestycji (stała kontrola kosztów na każdym etapie realizacji).
–         Zwiększenie BHP na budowie poprzez odpowiednie planowanie prac.
–         Obniżenie kosztów realizacji inwestycji budowlanych (przykłady: wykrywanie konfliktów/kolizji w fazie projektu, uszczegółowienie projektu, dane projektu dostępne w modelu, itd.).
–         Obniżenie kosztów zarządzania oraz utrzymania obiektów budowlanych.
–         Możliwość poprawy planowania przestrzennego przy dużych i małych obiektach budowlanych.
–         Ułatwienie w dokonywaniu analiz modernizacyjnych istniejących już obiektów.
–         Perspektywa kontrolowania emisji CO2 przy realizacji inwestycji budowlanych w skali mikro i w skali makro.
–         Przewidywalność całego cyklu życia budowli (w szerokim rozumieniu tego pojęcia wg. Polskiego Prawa Budowlanego). 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością wdrażania BIM w Polsce jest fakt, iż Unia Europejska dostrzegła aktywność na tym polu innych krajów europejskich i widząc korzyści płynące z tego procesu zamierza wdrążać ta technologie w Unii Europejskiej. Dowodem na to jest choćby artykuł: www.construction-manager.co.uk, który mówi o planach oficjalnego wdrażania w UE technologii BIM.

Unia Europejska podkreśla też, iż jednym z czołowych krajów zaangażowanych w BIM jest Wielka Brytania, z której doświadczenia można brać przykłady.
Jak mocno zaawansowane jest wdrażanie BIM w UK może pokazać oficjalny tekst ze strony rządowej:
HM Government UK BIM Strategy dotycząca sektora budowlanego, opublikowana przez Urząd Rady Ministrów w dniu 31 maja 2011), która wyraziła intencję rządu brytyjskiego, aby do roku 2016 we wszystkich przeprowadzanych projektach finansowanych z budżetu obowiązywał Collaborative BIM 3D (gdzie wszelkie dane, aktywa i cała dokumentacja istnieją w formie elektronicznej).
Rząd brytyjski we współpracy z przemysłem rozpoczął  4-letni program modernizacyjny, z głównymi celami zdefiniowanymi jako: zredukowanie kosztów kapitałowych i ograniczenie o 20% zanieczyszczeń emitowanych jako rezultat produkcji sektora budowlanego. Niezbędne dla wprowadzenia tych planów jest zaadoptowanie informatycznych technologii BIM (Building Information Modelling), wprowadzenie nowoczesnych technologii, procesów i metod współpracy, które umożliwią nowe, bardziej wydajne sposoby działania, na wszystkich etapach istnienia projektu (project life-cycle).
Obecnie, w UK  niezbędne jest zwiększenie świadomości na temat istnienia i wymagań programu BIM, oraz upewnienie się, że stosowne informacje kierowane są do każdego podmiotu znajdującego się w łańcuchu dostaw, projekt na każdym jego etapie jest realizowany zgodnie z najwyższymi standardami, a informacje zwrotne są przekazywane z powrotem do grupy kierującej.

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii zaangażowani w BIM sami podkreślają, że pragną zostać w 2013 roku liderami w Europie odnośnie BIM.  Dodają do tego, iż widząc możliwości zysku w długiej perspektywie (program BIM w UK obejmuje rok 2050) pragną dzielić się swoim doświadczeniem w tej dziedzinie z innymi krajami członkowskimi UE. 

Jak widzimy idea procesu BIM przyjmuje się na dobre w Europie. Można dodać, iż BIM na świecie ma jeszcze bardziej zaawansowana formę i dlatego, jeżeli Polska nie podąży za trendami panującymi na świecie może to mieć negatywne konsekwencje dla całego polskiego rynku budowlanego.
Jeżeli potencjalni inwestorzy z całego świata przyzwyczajeni do standardów ogólnie przyjętych na rynku (czytaj: BIM jest standardem) nie będą mogli otrzymać takiej formy serwisu w Polsce, wówczas potencjalny klient wybierze dla swojej inwestycji inną lokalizacje w Europie lub na świecie.  

 

Piotr Dudek
MEng EUR Ing CEng MICE & PIIB
Chairman The Association of Polish Engineers in Great Britain – STP
www.stpuk.org/ 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment