czy baklofen zawiera sulfonamidy €16.17
30 wrz 2013

Premiera GRAITEC Advance 2014

Bievres, Francja, 17 wrzesień 2013 – GRAITEC,

30 wrz 2013

Bievres, Francja, 17 wrzesień 2013 – GRAITEC, europejski producent oprogramowania do modelowania i tworzenia dokumentacji dla branży budowlanej ogłasza wydanie pakietu GRAITEC Advance 2014.

GRAITEC Advance 2014GRAITEC Advance jest systemem modelowania informacji o budynku (BIM), który automatyzuje cały proces projektowania konstrukcji w zakresie obliczeń i wymiarowania zgodnie z obowiązującymi normami (Eurokod, ACI, AISC …) oraz opracowania kompletnej dokumentacji rysunkowej i zestawień materiałowych.

Pakiet Graitec Advance składa się z trzech głównych programów: Advance Design do obliczeń i wymiarowania, Advance Steel do detalowania konstrukcji stalowych oraz Advance Concrete do detalowania konstrukcji żelbetowych. Pakiet uzupełnia program Advance CAD, który przeznaczony jest do kreślenia 2D i prostego modelowania 3D.

Główną cechą „GRAITEC BIM” jest jedno środowisko wymiarowania konstrukcji oraz tworzenia dokumentacji wykonawczej. Ponad 30 000 użytkowników korzysta z rozwiązań GRAITEC Advance przy opracowywaniu różnorodnych projektów takich jak wieże, stadiony, budynki przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, schody oraz inne konstrukcje inżynierskie.

Wersje 2014 wprowadzają liczne usprawnienia oraz nowe funkcjonalności umacniając w ten sposób pozycję GRAITEC w czołówce głównych dostawców oprogramowania do projektowania konstrukcji. Użyteczność, wydajność oraz rozwój w oparciu o doświadczenie to hasła przewodnie dla GRAITEC Advance 2014.

Advance Steel 2014: Belki stożkowe i większa ergonomia

Advance Steel 2014Advance Steel to zaawansowany program BIM do modelowania 3D i detalowania konstrukcji stalowych, który działa na własnej platformie CAD lub na AutoCAD®.

Pośród wielu nowych funkcjonalności dostępnych w wersji 2014, dwie zasługują na szczególną uwagę: usprawnienia w zakresie belek stożkowych oraz ciągłe zwiększanie ergonomii i łatwości użycia programu.

 

Belki stożkowe

Advance Steel 2014: Belki stożkoweStały wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, które coraz więcej inwestują w swoją infrastrukturę, wpływa także na bardziej powszechne wykorzystanie blachownic w konstrukcjach stalowych, zwłaszcza w przypadku ram o dużej rozpiętości. Proces projektowania oraz wykonania tak złożonych obiektów bez dedykowanych narzędzi może znacznie wydłużyć się w czasie. Advance Steel 2014 zapewnia odpowiednie wsparcie dla konstruktorów dzięki wszechstronnemu rozwiązaniu, jakim jest nowy obiekt, „belka stożkowa”. Nowe narzędzie pozwala na definiowanie elementów o zmiennym przekroju z możliwością wyboru i parametryzacji różnych segmentów niezależnie (stałe lub zmienne długości, pasy równoległe lub nie, itp.). Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdefiniowania elementów stożkowych o przekroju skrzynkowym. Elementy te zawierają wiele różnych opcji: ciągły środnik lub pasy, automatyczne wstawianie spoin, itp.
Wszystkie inteligentne połączenia mogą być użyte dla nowego obiektu – spawanej belki stożkowej. Advance Steel 2014 pozwala również na uzyskanie kompletnej dokumentacji rysunkowej, zestawczej i plików NC dla spawanych belek stożkowych.

Ergonomia pracy

Advance Steel 2014: Ergonomia pracyGRAITEC nieustannie dąży do poprawy ergonomii i łatwości użycia swoich programów. Paleta narzędzi została zmieniona tak, aby jej zawartość mogła być dostosowana na bieżąco do własnych potrzeb. Dodano także nową kategorię „Ulubione”, która może zawierać najczęściej stosowane polecenia. Interfejs podobny do palety narzędzi otrzymały także narzędzia filtrowania oraz sprawdzania kolizji. Wspólną cechą tych narzędzi jest to, że mogą być aktywne nawet, jeśli użytkownik wykonuje inne operacje w danym momencie.
Kolejne uproszczenie to połączenie wszystkich obróbek (otwory, podcięcia, wycięcia itp.), które mogą być użyte na profilach, blachach oraz elementach betonowych. Również wszystkie narzędzia do definiowania elementów konstrukcyjnych (ramy portalowe, płatwie, stężenia, połączenia itp.) zostały zgrupowane na jednej dedykowanej palecie narzędzi.

Więcej usprawnień

Advance Steel 2014 dostarcza również wiele innych usprawnień, które zwiększają możliwości projektowe i pozwalają projektować wydajniej:

• Nowy menedżer kolizji
• Nowy menedżer połączeń
• Przeglądarka modelu pozostaje otwarta podczas edycji elementów
• Poprawiony interfejs BIM (IFC, Revit)
• Poprawiona wydajność i funkcjonalność zintegrowanej platformy CAD
• Nowe połączenia (m.in.: śrubowane połączenie płatwi na zakład)
• Nowe specjalne funkcje we własnych połączeniach
• Usprawnienia w zakresie przygotowania pod spawanie
• Możliwość zdefiniowania kierunku detalowania
• Nowe opcje kamer
• Możliwość tworzenia plików XML DStV do sterowania robotami spawającymi, itp.


Advance Concrete 2014: Wydajność i rozwój w oparciu o doświadczenie

Advance Concrete 2014Advance Concrete® to zaawansowany program BIM do modelowania 3D i detalowania konstrukcji żelbetowych, który działa na własnej platformie CAD lub na AutoCAD®.

Advance Concrete 2014 to wzrost wydajności odczuwalny przez użytkownika zwłaszcza w trakcie pracy na zintegrowanej platformie CAD. Nowa wersja to także kilka funkcjonalnych zmian w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników.

Zwiększona wydajność

Advance Concrete 2014: Zwiększona wydajnośćDwie podstawowe cechy stanowiące o potencjale wersji 2014 to możliwość przechowywania danych w kilku różnych plikach i swoboda wyboru platformy CAD do pracy w programie. W obrębie tych dwóch cech zostały poczynione następujące usprawnienia w zakresie wydajności: skrócenie czasu tworzenia nowych widoków oraz aktualizacji istniejących, szybsze numerowanie elementów zbrojenia, szybsze działanie funkcji „Kopiuj 3D”, która pozwala na kopiowanie zbrojenia 3D elementu wraz ze wszystkimi powiązanymi widokami, opisami, symbolami i wymiarami. Poczynione zostały także prace mające na celu zwiększenie stabilności w działaniu programu.

 

Więcej usprawnień

Advance Concrete 2014, w odpowiedzi na odzew użytkowników z całego świata, oferuje następujące usprawnienia:

• Usprawniona wymiana BIM z Revit: wszystkie obiekty są importowane do Advance Concrete, bez ograniczeń w zakresie geometrii. Również elementy stalowe są przenoszone.
• Usprawnione modelowanie: rozwinięcie funkcji „Dopasuj” dla elementów zakrzywionych poprzez dodanie nowych opcji dla powierzchni kontrolnych (dachy i rampy), itp.
• Usprawnienia w zakresie zbrojenia: zmiany w algorytmie rozpoznawaniu wzorca przy renumeracji prętów zbrojenia i siatek, nowe opcje dla szczegółów prętów zbrojenia i siatek, itp.
• Poprawiona lokalizacja dla Czech (zestawienia, symbole, etykiety, style prezentacji, itp.).


Advance Design 2014: BIM i nowe możliwości projektowe

Advance Design 2014Advance Design® to zaawansowany program BIM do modelowania 3D, analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych i drewnianych).

Advance Design 2014 to wiele nowych funkcji i usprawnień skupiających się głównie w obszarze BIM i wzbogaceniu możliwości wymiarowania.
Uproszczona wymiana BIM

Advance Design 2014: Fondation Pathé Seydoux, Biuro projektowe: Omnis bâtimentObecnie coraz więcej inżynierów skłania się ku idei BIM i widzi korzyści, które ze sobą niesie stosowanie tej technologii w zakresie produktywności i bezpieczeństwa w codziennej pracy. Advance Design 2014 dostarcza zestaw nowych funkcjonalności, które usprawniają międzybranżową wymianę danych w oparciu o technologię BIM. Model poddawany analizie przez konstruktora może różnić się geometrycznie od tego, który stworzył architekt – elementy są współpłaszczyznowe, osie przecinają się, elementy, których końce znajdują się blisko (ale nie stykają się) są scalone, drobne szczegóły architektoniczne są pominięte, itp. Advance Design 2014 oferuje szeroki wachlarz narzędzi, które pozwalają konstruktorom na znaczne uproszczenia modeli geometrycznych, które będą poddawane analizie.

Główna zasada: w pierwszej kolejności wykonywany audyt modelu identyfikuje nieprzecinające się osie lub węzły, które są blisko ale się nie łączą, a następnie zostaje przedstawiona interaktywna lista błędów. Następnie Advance Design proponuje narzędzia do automatycznego dopasowania poszczególnych elementów (węzły o właściwościach przyciągania innych elementów, szybkie zrzutowanie na płaszczyznę, dopasowanie osi, itp.), które usprawniają korektę geometryczną modeli dostarczonych przez różnych uczestników procesu projektowego.

Po przeprowadzeniu obliczeń konstrukcji, kiedy elementy są już zoptymalizowane, Advance Steel i Advance Concrete mogą uwzględnić wszystkie zmiany, które zostały dokonane w Advance Design (mechanizm synchronizacji), a następnie zaktualizować dokumentację rysunkową i zestawienia materiałowe. Advance Design 2014 pozwala znacząco oszczędzić czas niezbędny na modelowanie poprzez wielokrotne użycie jednego modelu dzięki zastosowaniu technologii BIM, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad niezbędnym dopasowaniem w celu uzyskania poprawnego modelu analitycznego.

Usprawnienia obliczeń

Advance Design 2014: Usprawnienia obliczeńKolejnym obszarem usprawnień Advance Design 2014 są silniki obliczeniowe:
• automatyczne obliczenia sztywności podpór zależnie od warstw podłoża,
• uwzględnienie rzeczywistego zbrojenia poprzecznego dla słupów (Eurokod),
• liczne zmiany w obrębie modułu sprawdzania połączeń stalowych,
• generator klimatyczny 2D dla prostych przypadków (nowość!),
• możliwość post-processingu wyników na predefiniowanej siatce dla elementów powierzchniowych, co pozwala konstruktorom na szybką analizę różnych przypadków na siatce niezależnej od siatki elementów skończonych.
Uproszczona wymiana BIM

Advance Design 2014 zawiera liczne zmiany i usprawnienia w innych obszarach:
• Rozwinięcia w analizie czasowej TH
• Nowe opcje post-processingu wyników
• Nowe opcje reportów
• Nowe opcje wyświetlania elementów
• Możliwość eksportu i importu reakcji z podpór

 

Pod tym linkiem można znaleźć więcej informacji na temat nowości w najnowszej wersji pakietu Graitec Advance: http://www.graitecadvance.pl/pobieranie/index.php

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment