diazepam baklofen €58.79
18 lut 2013

Dofinansowane w 100% ( z UE) szkolenia w lubelskim i śląsku z pakietu Autodesk

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza do udziału w

18 lut 2013

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Mocna kadra w mikro firmie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu proponujemy Państwu szkolenia z zakresu wspomagania projektowania z wykorzystaniem komputerowych technik modelowania i prezentacji architektury

W ramach szkolenia proponujemy następujące moduły:

– Autodesk AutoCAD – minimum 4 grupy szkoleniowe,
– Autodesk Inventor,
– Autodesk 3ds Max,
Autodesk Revit Architecture, 
Autodesk Robot Structural Analisys Professional, 
Autodesk Revit Structure, 

Wszystkim uczestnikom oferujemy:

– 40 godzin szkoleń (32 godziny w formie stacjonarnej oraz 8 godzin w formie e-learningu),
– niezbędne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki,
– wykładowców posiadających wiedzę branżową oraz umiejętności dydaktyczne poparte doświadczeniem zawodowym,
– Certyfikaty Ukończenia Szkolenia Autodesk (Autodesk Certificate of Completion) wystawiane przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
Autodesk dla wszystkich uczestników,
– możliwość przystąpienia do egzaminu Autodesk na poziomie Professional lub Associate,
– refundację kosztów dojazdu na szkolenia,
– poczęstunek.

Odbędzie się łącznie 10 edycji szkoleń. Pierwsza edycja rozpocznie się już w styczniu 2013 r.

W każdej edycji może wziąć udział 10 uczestników.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
– właściciel pełniący funkcje kierownicze,
– wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z niego korzyści finansowe;

Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatora: http://mocnakadra-slask.eu/  lub tutaj http://mocnakadra-lubelskie.eu/

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment