nazwa baklofenu przez IUPAC €127.77
22 maja 2012

Idea BIM outsourcingu

Już po raz drugi w Krakowie odbędzie

22 maja 2012

Już po raz drugi w Krakowie odbędzie się spotkanie światowych sław i ekspertów branży usług wspólnych (Shared Services Center) oraz obsługi biznesowej (Business Process Outsourcing) pod hasłem „How Big Can we Grow?”. Przedstawiciele i liderzy w dziedzinie outsourcingu, usług wspólnych i IT spotkają się, żeby omówić szanse i bariery rozwoju tego sektora w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony www.outsourcingportal.pl oraz www.actinglocal.org.pl

Z tej okazji postanowiliśmy naszym czytelnikom odrobinę przybliżyć ideę BIM outsourcingu gdyż jest to termin często pojawiający się na naszej stronie internetowej oraz na blogu.

Z definicji termin outsourcing jest  angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pod koniec XX w. termin outsourcing zaczął być stosowany ogólnie do opisu strategii powierzania operacji wspierających główną działalność przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, wyspecjalizowanym w ich prowadzeniu.

Ławo zauważalnym trendem jest sytuacja, że im bardziej specjalistyczna jest usługa tym chętniej jest ona zlecana na zewnątrz. Jest to bardzo popularne podejście zapewniające przedsiębiorstwu dostęp do specjalistów bez konieczności inwestowania w nowych pracowników i sprzęt.

Nie inaczej jest też w przypadku korzystania z technologii BIM. Szczególnie widoczne jest to za granicą gdzie wykorzystanie tego standardu współpracy jest bardziej popularne niż w Polsce. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę słowa „ BIM outsourcing” i otrzymujemy kilkanaście stron wyników – głównie firm z USA oraz Indii.

Oferta usług w ramach outsourcingu BIM jest ogromnie bogata tak jak zresztą możliwości jakie oferuje swym użytkownikom zastosowanie BIM. Można ją podzielić na kilka podstawowych działów:

1. BIM w projektowaniu (architektura, konstrukcja,instalacje).
Główna oferta to tworzenie modeli m.in. w celu :
–        wykrywania kolizji pomiędzy branżami,
–        sprawdzenia alternatywnych wersji obiektu,
–        aranżacji pomieszczeń,
–        wszelkiego typu analizy (przestrzeń, światło, energia),
–        wstępnego oszacowania kosztów obiektu,
–        stworzenia dokumentacji projektowej

2. BIM dla wykonawców.
Główna oferta to tworzenie modeli dla firm wykonawczych wykorzystywanych m.in. do :
–        tworzenia ofert przetargowych,
–        rozliczenia kosztów budowy – podwykonawcy, roszczenia,
–        tworzenia dokumentacji dla wytwórni konstrukcji stalowych i prefabrykowanych,
–        harmonogramowania, etapowania i organizacji zaopatrzenia budowy,
–        ułatwienia wykonania skomplikowanych detali konstrukcyjnych – rozmieszczenia zbrojenia, kolejność montażu elementów

3. Inne usługi z zakresu BIM.
Główna oferta to tworzenie modeli do :
–        koordynacji uczestników projektu w zakresie prawidłowego modelowania, wymiany informacji itp.
–        wizualizacji obiektów,
–        szacowania ryzyka inwestycji,
–        zarządzania gotowym obiektem

Jest to oczywiście wyłącznie skrótowy opis możliwości jaką daje technologia BIM. Więcej informacji można znaleźć na naszym blogu w kategorii M.A.D. oraz w menu głównym w zakładce „BIM” gdzie znajduje się artykuł który w nieco inny sposób opisuje powyższe zagadnienia.

Wszystkie powyższe usługi ma w ofercie nasza firma, dlatego nie bez powodu można nas znaleźć również pod adresem www.bimoutsourcing.pl. Jak zawsze zapraszamy do współpracy!!

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment