hilft baklofen gegen napój alkoholowy €48.71
15 maja 2012

Eksport z Revit Structure do FEM-Design

StruSoft ma w swojej ofercie bezpłatną nakładkę

15 maja 2012

StruSoft ma w swojej ofercie bezpłatną nakładkę na program Revit Structure, która umożliwia eksport modelu konstrukcji wraz ze wszelkimi jej właściwościami (materiały, przekroje, zwolnienia) do programu FEM-Design.

Dzięki nakładce, ułatwiony zostaje naturalny proces projektowania z wykorzystaniem technologii BIM. Model architektoniczny wykonany w Revit Architecture zwykle zostaje podpięty do Revit Structure, dając możliwość wyodrębnienia i przygotowania modelu analitycznego. Ten zaś można w prosty sposób eksportować do programu FEM-Design, w którym przeprowadzamy analizę oraz wymiarowanie danej konstrukcji.

Przykład poniżej:

1. Nakładka: Revit Structure Add-In:

Po zainstalowaniu nakładki na program Revit Structure, dodatkowy panel StruSoft FEM-Design, pojawi się w zakładce Analyze.

 

Nakładka umożliwia eksport następujących elementów oraz właściwości:

– Ściana konstrukcyjna (Structural Wall),
– Płyta konstrukcyjna (Structural Floor),
– Słup konstrukcyjny (Structural Column),
– Belka (Structural Framing),
– Kratownica (Truss),
– Stężenie (Brace),
– System belek (Beam System),
– Podpory,
– Zwolnienia,
– Materiał.

Nakładka oferuje dwie metody eksportu:
Export to file: Model eksportowany jest do zewnętrznego pliku (*r2f), który może być otwarty w programie FEM-Design. Ze względu na możliwość zapisu pliku, jest to najbardziej popularna opcja.
Export and launch FEM-Design: po wybraniu tej opcji, model zostanie automatycznie eksportowany i wybrana wersja programu FEM-Design zostanie uruchomiona.

2. Model w Revit Structure:

Poniżej pokazany jest model fizyczny oraz model analityczny tej samej konstrukcji wykonanej w programie Revit Structure. Przed eksportem modelu do jakiegokolwiek programu MES, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby model analityczny był przygotowany poprawnie.

Mimo, iż model analityczny tworzony jest automatycznie w czasie budowy modelu fizycznego konstrukcji, można go dostosować oddzielnie, bez zmiany modelu fizycznego. Przy bardziej złożonych konstrukcjach, model analityczny zwykle wymaga pewnych zmian.

 

3. Eksport do FEM-Design:

Jeżeli model analityczny naszej konstrukcji jest poprawny, możemy przystąpić do jego eksportu do programu FEM-Design. Pierwszym krokiem jest wykonanie mapowania materiałów oraz przekrojów elementów zawartych w konstrukcji. Prościej mówiąc, należy przetłumaczyć nazwy właściwości pojawiające się w programie Revit Structure, na ich odpowiedniki w programie FEM-Design.

Po wybraniu opcji Mapping (z panelu StruSoft FEM-Design), pojawi się okno dialogowe Revit to FEM-Design: Material and Profile Mapping.

 

Aby załadować wszystkie przekroje oraz materiały z naszego projektu, wybieramy Load from Project. Wszystkie materiały oraz profile, które nie zostały już przetłumaczone przy okazji wcześniejszych projektów, są zaznaczone na czerwono.

Po wybraniu jednego z materiałów lub profili, okno w prawej części stanie się aktywne. Należy tam wpisać nazwę danego materiału lub profilu, wg. reguł nazewnictwa programu FEM-Design. Jako przykład przedstawiony jest materiał: stal o wytrzymałości S355 MPa. Nazwa w programie Revit Structure to: Metal – Steel – S355. Nazwa odpowiadającej stali w programie FEM-Design to S 355.

Wskazówka: aby sprawdzić jaka jest nazwa danego materiału lub przekroju w programie FEM-Design, wystarczy wybrać polecenie Beam lub Column i otworzyć właściwości danego elementu (Default properties).

 

Po wybraniu opcji Save to FEM-Design, wszystkie materiały oraz przekroje zostaną zapamiętane (mapowanie nie będzie konieczne, przy okazji następnego projektu z wykorzystaniem tych samych elementów).

Kolejnym krokiem jest eksport. Po wybraniu jednej z opcji eksportu (z panelu StruSoft FEM-Design), pojawi się okno dialogowe Export results, w którym otrzymamy informacje na temat eksportowanych elementów. Jeżeli nasz model nie jest poprawnie przygotowany, wszystkie informacje o błędach oraz ostrzeżenia pojawią się w tym oknie dialogowym, łącznie ze wskazaniem, którego elementu dotyczy dane ostrzeżenie lub błąd.

 

W naszym przypadku, wszystkie 101 elementów zostało skutecznie eksportowane do programu FEM-Design.

 

Już wkrótce nakładka StruSoft, zapewni również możliwość zaktualizowania modelu w programie Revit Structure, o ewentualne zmiany, które będą wprowadzone w modelu po analizie w programie FEM-Design. Ułatwiony zostanie również proces mapowania materiałów oraz profili elementów, dzięki czemu eksport do FEM-Design stanie się jeszcze sprawniejszy.

Iwona Budny
StruSoft

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment