lioresal 10 mg mutuabile €135.68
14 paź 2011

„Kosztorys 3D”

Usługa „KOSZTORYS 3D’’ narodziła się w wyniku

14 paź 2011

Usługa „KOSZTORYS 3D’’ narodziła się w wyniku zaangażowania naszej firmy w propagowanie technologii BIM w budownictwie. W wielkim skrócie Building Information Modeling pomaga koordynować współpracę pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantami. Dzięki dostępowi do aktualnego modelu obiektu można obserwować postępy prac projektowych i w przystępny sposób nadzorować proces projektowy. Krótko mówiąc wszyscy uczestnicy procesu projektowego pracują na jednym i tym samym trójwymiarowym modelu budynku. Tworzony jest on przez architektów (lub firmę outsourcingową taką jak nasza), następnie udostępniany konstruktorom oraz instalatorom, którzy wprowadzają do niego swoją część projektu. Głównym celem takiego typu współpracy jest uniknięcie wielu błędów i kolizji jakie powstają przy tradycyjnym projektowaniu i zwykle ujawniają się na budowie powodując powstanie dodatkowych kosztów.

Dokładna analiza jakiej poddaliśmy modele tworzone w technologii BIM wykazała, że zawierają one dużo więcej informacji niż jest to wykorzystywane w procesie projektowania. Wykorzystując nasze odkrycie wprowadziliśmy na rynek innowację w postaci „Kosztorysu 3D”, którego podstawę stanowi przedmiar wykonany przy użyciu trójwymiarowego modelu.

KOSZTORYS 3D

Dzięki zastosowaniu technologii 3D wykonywany przez nas kosztorys w porównaniu do tradycyjnych metod charakteryzuje się następującymi zaletami :

 1. Szybki termin wykonania – czas wykonania przedmiaru robót(a tym samym kosztorysu) uległ skróceniu o ponad 30 % w porównaniu z tradycyjnymi metodami dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań:
  –   bezpośrednie wstawianie elementów modelu przy użyciu podkładu w postaci rysunków konstrukcyjnych i architektonicznych,
  –   możliwość kopiowania wielu elementów,
  –   tryb multiuser – jest to opcja oferowana przez oprogramowanie Tekla Structures dzięki której możliwa jest jednoczesna praca kilku osób przy tworzeniu jednego modelu, co zdecydowanie przyspiesza pracę,
  –   komponenty – to kolejna z funkcji oferowanych przez oprogramowanie Tekla Structures. Wykorzystując je jesteśmy w stanie modelować w całości jednym kliknięciem myszki takie elementy budynku jak np. schody, ściany z otworami czy ławy fundamentowe poprzez zdefiniowanie najważniejszych parametrów właściwych dla poszczególnych obiektów takich jak : wymiary stopni czy grubość płyty.

budynek_mieszkalny_5blogok

Przykład zastosowania podkładu w postaci pliku DWG.

 1. Wysoka dokładność – w wielu przypadkach dokumentacja projektowa zawiera niejasności i wymaga od kosztorysanta dużej wyobraźni przestrzennej lub ewentualnie stosuje on uśrednione wartości, które mogą znacząco wpłynąć na efekt końcowy. Zastosowanie modelowania 3D przy tworzeniu przedmiaru i kosztorysu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zawartości dokumentacji projektowej. Wszelkie braki i niezgodności są widoczne natychmiast i mogą być szybko skorygowane przez projektantów. Dzięki temu oferowany przez nas kosztorys jest zgodny ze stanem rzeczywistym w 99,99%. W chwili obecnej przedmiar, a w konsekwencji kosztorys oparte są na ilościach sczytywanych z rysunków 2D przez kosztorysantów lub obmiarowców co w sposób oczywisty znacząco zawęża prawdopodobieństwo wychwycenia ewentualnych kolizji, braków czy niejasności w projekcie. W konsekwencji rzutuje to na jakość opracowania w tym dokładność opracowanej wyceny.
 2. Elastyczność na zmiany – wynikiem tradycyjnie wykonanego przedmiaru jest szereg tabel z krótkim opisem i dużą ilością nic nie mówiących na pierwszy rzut oka cyfr. W przypadku zmiany w dokumentacji projektowej największą trudność sprawia odnalezienie w gąszczu liczb odpowiedniej wartości bez konieczności ponownego przeliczania projektu. Dzięki oprogramowaniu Tekla Structures każdy z zamodelowanych przez nas elementów posiada unikalny numer. Pozwala to na szybkie i łatwe zidentyfikowanie go w modelu bez konieczności analizy szeregu cyfr w arkuszu kalkulacyjnym. Ponadto wykorzystując do stworzenia budynku trójwymiarowe bryły mamy całkowitą swobodę w operowaniu ich gabarytami. Dzięki temu możemy zapomnieć o tradycyjnym, żmudnym, a co najgorsze wielokrotnym przeliczaniu tego samego projektu przy każdej poważniejszej zmianie dokumentacji. Zmiana wymiarów elementu (długość, wysokość, grubość), lokalizacji czy też materiału w środowisku 3D wymaga jedynie kilku ruchów myszką oraz wygenerowania nowego zestawienia materiałów.
 3. Łatwość w modelowaniu elementów wykończeniowych – przy użyciu oferowanej przez Tekla Structures funkcji „Wykończenie powierzchni” można za pomocą jednego kliknięcia umieścić w modelu takie elementy jak izolacje, posadzki, tynki, płytki ceramiczne czy też malowanie ścian. Program automatycznie rozpoznaje powierzchnie ograniczone przez ściany oraz wycięte otwory dostosowując do niej kształt zadanego wykończenia.
 4. Uniwersalność – raz stworzony na potrzeby kosztorysu model jest przez cały czas wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego budynku i zawiera szereg informacji użytecznych podczas realizacji inwestycji. Odpowiednio wykorzystany może posłużyć m.in. jako :
  –   baza dla opracowania kosztorysu inwestorskiego,
  –   baza do opracowania wyceny na potrzeby opracowania ofert przetargowych,
  –   podstawa do opracowania harmonogramów rzeczowo finansowych na potrzeby budowy,
  –   technologia ta eliminuje również konieczność przeliczania ilości każdorazowo przy kolejnych etapach realizacji inwestycji co wpływa na zminimalizowanie ilości personelu niezbędnego do realizacji zadania, co automatycznie zmniejsza koszty związane z inwestycją,
  –   podstawa do zamawiania materiałów budowlanych – możliwość dowolnego podziału modelu i generowania raportów z wybranej części jest niezwykle pomocna zwłaszcza przy etapowaniu prac budowlanych,
  –   wizualizacja szczególnie trudnych rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku skomplikowanych połączeń często zdarza się tak, że dokumentacja 2D nie wystarcza do prawidłowego wykonania elementu, wtedy pomocą służy model 3D z możliwością dokładnego obejrzenia detalu z każdej strony,
  –   podstawa dla kontroli i rozliczania kosztów – dokładnie i odpowiednio zamodelowany obiekt pozwala na dużo sprawniejszą kontrole kosztów.
 5. Załącznik w postaci trójwymiarowego modelu – jest to wartość dodana wykonywanego przez nas kosztorysu. Klient otrzymuje model 3D budynku w postaci pliku PDF lub IFC z możliwością filtrowania poszczególnych pięter. Ponadto po dodatkowej obróbce może on służyć jako profesjonalna wizualizacja obiektu.
 6. Cena – to najważniejsza z zalet naszej usługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w parametrycznym modelowaniu, funkcjonalności używanego oprogramowania oferujemy wykonanie kosztorysu lub przedmiaru w cenie zbliżonej do opracowań tworzonych standardowymi metodami.

dom jednorodzinny

http://www.mad-engineers.pl/pl/projekty.html

Dotychczas stosowane rozwiązania w tworzeniu kosztorysów opierają się na przedmiarze wykonywanym na dokumentacji projektowej w 2D. Przy pomocy programów typu nakładka na AutoCada lub też przy pomocy kalkulatora są zliczane z każdego rysunku i umieszczane w arkuszu kalkulacyjnym. Przedmiary wykonywane w ten sposób mają szereg wad :

 1. Pracochłonność – każdy element na wszystkich rysunkach musi być dokładnie obrysowany w programie do przedmiarowania bez możliwości kopiowania takich samych elementów. Jeszcze gorzej wygląda to przy przedmiarowaniu ręcznym gdzie podstawą są prowadzone dodatkowo notatki dotyczące zmierzonych już elementów i tych jeszcze do zmierzenia,
 2. Duża  wrażliwość na zmiany w dokumentacji – efektem wyjściowym do kosztorysu w podejściu tradycyjnym jest otrzymana w wyniku przedmiaru tabela zawierająca nazwy zmierzonych elementów oraz ich ilości. W momencie zmiany dokumentacji projektowej bardzo trudno zidentyfikować konkretne elementy na podstawie posiadanych danych. W przypadku dużych modyfikacji często konieczne jest ponowne wykonanie przedmiaru. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja gdy projekt powraca do kosztorysanta po np. półrocznej przerwie spowodowanej wprowadzaniem zmian w projekcie. Po takim czasie nawet najwięksi specjaliści mają problem z precyzyjnym wykryciem zakresu zmian projektowych i przeniesieniem ich do przedmiaru i wyceny. Najczęściej  skutkuje to wykonaniem pracy od podstaw.
 3. Duże prawdopodobieństwo błędu – niedokładna dokumentacja, brak wyobraźni przestrzennej oraz małe doświadczenie osoby opracowującej przedmiar czy też krótki termin wykonania często skutkuje wyborem drogi na skróty czyli stosowaniem uśrednionych wartości, które mogą wpływać na efekt końcowy.

Wszystkie wymienione wyżej elementy źle wykonanego przedmiaru robót skutkują obniżoną jakością kosztorysu, a w konsekwencji często problemami na etapie realizacji (opóźnienia, konflikty, zmiany w przewidzianym wcześniej budżecie będące konsekwencją przeoczeń). Jedyną możliwością  poprawy jakości jest poświęcenie przedmiarowi dodatkowego czasu na sprawdzenie jego poprawności co znacząco wydłuża termin wykonania oraz konieczność zaangażowania dodatkowych zasobów . Wprowadzając technologię 3D jako innowację produktową w kosztorysowaniu zyskujemy przewagę nad tradycyjnymi metodami pod każdym względem. Dzięki zaletom jakie posiada ta innowacja oszczędzamy czas i pieniądze przy jednoczesnym podwyższeniu jakości otrzymanego kosztorysu.

Bardzo ważną innowacyjną cechą naszej usługi jest także możliwość rozdzielenia od kosztorysu usługi przedmiarowania. Prowadząc badania rynku przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zauważyliśmy kompletny brak firm, które zajmowałyby się wyłącznie przedmiarowaniem robót budowlanych. Ogólnie jest bowiem przyjęte, że za przedmiar odpowiedzialna jest firma, której zadaniem jest wykonanie kosztorysu. Natomiast my dzięki możliwościom oprogramowania, które stosujemy jesteśmy w stanie zaoferować stworzenie samego przedmiaru w 3D dla firm kosztorysujących w celu podniesienia jakości ich usług lub bezpośrednio dla biur projektowych i inwestorów zlecających wykonanie kosztorysów inwestorskich.

Andrzej Inglot

Zespoł M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment