BIM dla menedżerów

Technologia BIM coraz śmielej wkracza na polski

Technologia BIM coraz śmielej wkracza na polski rynek. Zarówno projektanci, wykonawcy, jak i inwestorzy chcąc dostosować się do nowych ogólnoświatowych trendów w budownictwie będą potrzebowali kadry, która posiada odpowiednią wiedzę i co najważniejsze – będzie potrafiła ją praktycznie wykorzystać. Przygotuj się na nowe wyzwania w profesjonalny sposób!

M.A.D. Engineers jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu technologii BIM, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm budowlanych przygotowała specjalistyczne szkolenie “BIM dla menedżerów”. Jako jedyne w Polsce jest nakierowane na naukę obsługi uniwersalnego formatu wymiany danych IFC (z naciskiem na wykorzystanie darmowych komercyjnych narzędzi). Jest to jedyny dopuszczalny format do stosowania w zamówieniach publicznych.

ORGANIZATOR SZKOLENIA

logo mad engineers

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest dla osób koordynujących i zarządzających modelami BIM w zakresie budownictwa kubaturowego. Jego zakres będzie również odpowiedni dla architektów, konstruktorów oraz działów ofertowania GW, którzy pracują na modelach BIM lub dopiero planują wdrożyć tą technologię.

CEL i WYNIK SZKOLENIA

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnik dowie się czym tak naprawdę jest Building Information Modelling, jakie są możliwości tej technologii zarówno przy realizacji małych, jak i dużych projektów. Pozna możliwości technologii, jej ograniczenia związane z oprogramowaniem oraz kierunki rozwoju.
Wiedza zdobyta u nas pozwoli pracować na modelach BIM stworzonych lokalnie, a także na arenie międzynarodowej bez względu na rodzaj oprogramowania. Uczestnik szkolenia pozna dogłębnie uniwersalny format wymiany danych Industry Foundation Classes, nauczy się zarządzać parametrami zawartymi w modelach IFC, będzie w stanie zweryfikować dokumentację pod kątem zgodności z modelem.
Dzięki nam uczestnik dowie się jak wygląda poprawny model, będzie potrafił wskazać błędy projektantów i podpowiedzieć im w jaki sposób i w jakim zakresie można je naprawić. Zdobyte umiejętności pozwolą na szybkie wyszukiwanie kolizji, sprawne zarządzanie projektami wielobranżowymi oraz efektywną komunikację z zespołem za pomocą międzynarodowego formatu BCF.

INFO

Lokalizacja:  Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Kraków ul. Podole 60

Czas trwania: 2 dni (16 godzin lekcyjnych + 2 godziny lekcyjne na indywidualne problemy/pytania)

Koszt: 1 500 zł plus VAT od osoby (maksymalna liczba osób: 5, minimalna:3)

Istnieje możliwość szkolenia na miejscu u klienta dla zorganizowanej grupy osób (maksymalna liczba osób: 10).  Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z opcją rabatu. Wielkość rabatu zależy od miejsca szkolenia, ilości osób i sprzętu dostarczanego po stronie klienta. 

Szkolenie może być finansowane w 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Aktualne terminy szkoleń umieszczone są w formularzu zgłoszenia na końcu strony.

W cenie szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej
  • Zestaw 20 praktycznych autorskich ćwiczeń z wykorzystaniem oprogramowania Tekla BIMsight oraz BIM Vision
  • Zestaw modeli BIM z zakresu budownictwa kubaturowego dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej
  • Wzór BEP (w wersji edytowalnej)
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Poszkoleniowe wsparcie merytoryczne przez okres 30 dni od daty ukończenia kursu

Organizator zapewnia komplet sprzętu i oprogramowania, przerwy kawowe oraz lunch.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I (4 x 45 min)
BIM – WPROWADZENIE

♦ Podstawowe informacje

Wprowadzenie do terminologii związanej z technologią BIM oraz krótka odpowiedź na pytanie: co należy przygotować przed przystąpieniem do modelowania, aby praca w BIM była efektywna a nie przyprawiała o ból głowy?

♦ Darmowe oraz płatne komercyjne oprogramowanie do sprawdzania modeli

Analiza przeglądarek oraz programów do oceny poprawności modeli IFC, m.in. struktury, definicji geometrii, kolizji między elementami modelu oraz międzybranżowych. Platformy wspomagające wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego oparte na BIM Collaboration Format (BCF).

♦ BIM = współpraca – co to oznacza w praktyce?

Na czym polega idea BIMu i openBIMu? Wprowadzenie do formatu Industry Foundation Classes. Trendy w wykorzystaniu technologii: konfrontacja między natywnymi formatami danych oraz otwartością oferowaną przez IFC.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania Tekla BIMsight. Sprawdzanie kolizji dla wielobranżowego projektu na przykładzie budynku użyteczności publicznej wraz z omówieniem sposobu komunikacji za pomocą formatu BCF

Moduł II (4 x 45 min)
IFC JĘZYKIEM BIM

♦ Klasyfikacja elementów budowlanych według standardu IFC

Omówienie hierarchicznej struktury modelu, sposobów reprezentacji geometrii oraz podstawowych właściwości i parametrów ilościowych dla elementów.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania BIM Vision. Zarządzanie parametrami IFC, weryfikacja ilości materiałów w modelu z fakturą od wykonawcy na przykładzie obiektu użytkowo – mieszkaniowego.

♦ Translatory i schematy – jak eksportować i importować modele IFC?

Omówienie wymagań stawianych programom „klasy BIM” w zakresie Model View Definition, formułowanie własnych schematów, najważniejsze opcje eksportu modelu do formatu IFC. Jak zadbać o prawa autorskie, bezstratnie wymieniać się modelami oraz w jaki sposób importować IFC w natywne środowiska na przykładzie oprogramowania Revit, ArchiCAD, Tekla Structures i Sketchup.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Weryfikacja poprawności sposobu eksportu modelu. Jak ilość danych w modelu wpływa na możliwości wykorzystania modelu na przykładzie dziennika budowy przy użyciu oprogramowania Tekla BIMsight.

Moduł III
PROJEKT BIM (6 x 45 min)

♦ Wymogi stawiane modelom i najczęściej popełniane błędy

Sformułowanie danych wyjściowych do modelowania, wytycznych dla elementów w zakresie definicji geometrii (Level Of Detail), zawartości informacji niegeometrycznych (Level of Information) oraz relacji między obiektami modelu na podstawie zagranicznych wytycznych oraz własnych doświadczeń. Zestawienie najczęstszych błędów oraz sposoby na ich uniknięcie.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Sprawdzenie poprawności dostarczonego modelu IFC z uwzględnieniem kolizji między elementami dla jednej branży. Weryfikacja zmian kolejnych wersji modelu oraz sprawdzenie zgodności modeli konstrukcji i architektury.

♦ Dokumentacja 2D a model – razem czy osobno?

Omówienie sposobów na uniknięcie odłączenia rysunków od modelu, szczegółowe omówienie praktycznych aspektów Level Of Development, techniczne zalety połączenia modelu z rysunkiem.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Sprawdzenie modelu z dokumentacją 2D na przykładzie budynku mieszkaniowego. Weryfikacja założeń projektu oraz możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania na placu budowy.

Moduł IV
PODSUMOWANIE (2 x 45 min)

 ♦ BIM w prawie polskim i zagranicznym (wymogi techniczne)

Krótkie omówienie podstawowych wytycznych sformułowanych w zagranicznych opracowaniach dotyczących modelu, wymiany danych oraz określenie roli menedżera BIM. Wymogi BIM w przetargach publicznych w Polsce.

♦ • BIM Execution Plan

Omówienie zawartości BEP na przykładzie budynku użyteczności publicznej.

.

SZKOLENIOWCY

Mgr inż. Maciej Dejer

Przedsiębiorca, menadżer  i doradca z dziesięcioletnim stażem w zakresie realizacji projektów w technologii BIM, koordynacji międzybranżowej oraz administracji projektami dla zadań realizowanych w Nowej Zelandii, Kanadzie, USA oraz Polsce.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIMKlaster) , odpowiedzialny m.in. za popularyzację wiedzy i procesów opartych na innowacjach.
Doradzał i przeprowadzał kilka procesów wdrożeniowych technologii BIM mających na celu podniesienie efektywności i konkurencyjności oraz jakości oferowanych usług przez firmy sektora budowlanego.
Zwolennik i prekursor wykorzystania nowych technologii w branży budowlanej i nie tylko. Współautor portalu BIMblog.pl.

Mgr inż. Karolina Wróbel

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Praktyk.
Od ponad czterach lat wraz z zespołem M.A.D. Engineers realizuje zlecenia w technologii BIM obejmujące konstrukcje żelbetowe i stalowe oraz architekturę. Pasjonują ją zagadnienia związane z pracą w oparciu o wykorzystanie otwartego formatu IFC, również dla infrastruktury.
Specjalizuje się w obsłudze takich programów jak: SketchUp, Tekla Structures, VektorWorks, ArchiCAD, BIMestiMate oraz BIM Vision.
Autorka przewodnika BIM dla użytkowników SketchUp oraz artykułów na BIMblog.pl. Prelegentka konferencji i prowadząca warsztatów o tematyce BIM. Pełniąca funkcję BIM Menedżera na inwestycji Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. 

ZAUFALI NAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko*      

Adres email*             

Telefon                      

Ilość osób*                 

Termin szkolenia*  

Dane do faktury*      

Dodatkowa informacja     

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Oświadczam, że płatności za kurs dokonam na podstawie faktury, która zostanie wystawiona przed szkoleniem z terminem płatności przypadającym przed rozpoczęciem kursu.

Akceptuję fakt, że szkolenie zostanie zrealizowane w 3-5 osobowej grupie, a w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kursantów - szkolenie zostanie zrealizowane w nowym terminie, wspólnie ustalonym z nowymi zgłoszonymi uczestnikami.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie co najmniej 3 dni od daty jego rozpoczęcia zobowiązuję się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 40% ceny kursu, w przypadku rezygnacji późniejszej - pokryje 100% kosztów szkolenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez M.A.D. Engineers sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem http://www.bimblog.pl/rejestracja/polityka-prywatnosci/.