o lek baklofen €6.79

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.bimblog.pl.

Administratorem strony jest przedsiębiorstwo M.A.D. Engineers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podole 60/1.09, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452914.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – M.A.D. Engineers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podole 60/1.09, 30-394 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452914. Osobą odpowiedzialną w kwestii polityki prywatności i plików cookie z ramienia M.A.D. Engineers sp. z .o.o. jest pan Maciej Dejer – kontakt: biuro@mad-engineers.pl.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.bimblog.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi strony za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz subskrypcji  newslettera, formularz zapisu na bloga, formularz zgłoszenia na szkolenie oraz formularz zamówienia produktu oferowanego na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza subskrypcji newslettera przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza zapisu na bloga przetwarzane są w celu prowadzenia statystyki Użytkowników bloga, umożliwienia Użytkownikowi komentowania artykułów oraz dostępu do artykułów premium.
 5. Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia na szkolenie  przetwarzane są w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zgłoszenia.
 6. Dane przekazywane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu  oferowanego na Stronie przetwarzane są w celu realizacji umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak równocześnie niezbędne do podjęcia przez Użytkownika czynności, do której przeznaczony jest konkretny formularz.
 9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: MegiTeam Magdalena Zarych, ul. Kosynierów 15b/18, 31-572 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez systemy Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która wyłącza możliwość przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie przez Użytkownika ze Strony może być utrudnione.
 4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów zewnętrznych lub narzędzi systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.