Stanowisko MIB w sprawie wprowadzenia systemu BIM (stan na dzień 19.04.2017) | BIM blog