skutki uboczne baklofenu u dorosłych €118.27
22 lip 2016

Konsultacje Ekspertów BIM w sejmie – ciąg dalszy

Nie tak dawno umieściliśmy na blogu krótką

22 lip 2016

Nie tak dawno umieściliśmy na blogu krótką relację Andrzeja Tomany odnoszącą się do konsultacji ekspertów BIM w sejmie. Wynikiem tego spotkania była interpelacja poselska. Około dwóch tygodni temu została do niej opublikowana odpowiedź, którą możecie znaleźć poniżej.

 

Odpowiedź na interpelację nr 3816

w sprawie wdrożenia metodologii BIM w Polsce

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski

Warszawa, 05-07-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wdrożenia metodyki Building Modeling Information (BIM) w Polsce, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) jest żywo zainteresowane możliwością wprowadzenia rozwiązań systemowych mających na celu wdrożenie metodyki BIM w budownictwie. Komórką wiodącą w tym zakresie jest Departament Budownictwa (DB). Obecnie prowadzone są prace mające na celu przeanalizowanie różnych koncepcji wdrożenia BIM oraz identyfikację głównych interesariuszy. Działania prowadzone w DB polegają na zbieraniu opinii, doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Pracownicy DB biorą udział w spotkaniach branżowych, w trakcie których różne środowiska zainteresowane wdrożeniem przedmiotowej metodyki przedstawiają swoje opinie, w tym również związane z tym obawy. Pracownik DB wziął również udział w spotkaniu eksperckim zorganizowanym przez Pana posła 31 maja br. w Sali kolumnowej Sejmu RP. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż Dyrektor DB, pani Anita Oleksiak, jest członkiem EU BIM Task Group, działającej przy Komisji Europejskiej.

Ponadto w Ministerstwie od 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany jest projekt pn. „Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego – etap I”. Celem projektu jest zbudowanie bazy wiedzy poznawczej, porównawczej i praktycznej, która umożliwi podjęcie decyzji dotyczącej konieczności lub braku konieczności opracowania propozycji kierunków zmian legislacyjnych oraz projektów aktów normatywnych. W ramach tego projektu pracownicy Departamentu Budownictwa odbyli szereg wizyt studyjnych, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, w trakcie których jednym z poruszanych tematów były zasady wdrażania metodyki BIM w budownictwie.

Ponadto do końca 2016 r. Ministerstwo planuje sporządzić analizę, która obejmie swoim zakresem zagadnienia związane z metodyką BIM, w tym m.in. analizę polskich przepisów pod kątem aktualnych możliwości stosowania metodyki BIM (lub jej elementów) w polskim budownictwie, w szczególności przy inwestycjach realizowanych na zlecenie inwestora publicznego (inwestycje celu publicznego), określenie warunków umożliwiających wdrożenie metodyki BIM do zamówień publicznych oraz skutki jej wdrożenia (m.in. zakres strategii wdrożeniowej, sposób wdrażania strategii, niezbędne zmiany legislacyjne), określenie potencjalnych kosztów związanych z wdrożeniem metodyki BIM, przedstawienie opinii środowiska branżowego (projektantów oraz firm budowlanych/wykonawców) na temat m.in. gotowości branży do stosowania metodyki BIM, potencjalnych korzyści i zagrożeń dla branży związanych z wdrożeniem metodyki BIM oraz przedstawienie rekomendacji dla Polski płynących z doświadczeń Wielkiej Brytanii oraz dwóch innych państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w trakcie procesu wdrażania ww. metodyki. Jednym ze wstępnych założeń jest zaangażowanie do zespołu projektowego zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków stosowania metodyki BIM w trakcie całego cyklu życia obiektu oraz ekonomistów i specjalistów w zakresie wykorzystywania ilościowych i jakościowych metod analizy danych.

Bazując na dotychczas zebranej wiedzy i dobrych praktykach sprawą priorytetową dla Ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy – środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego. Tylko zaangażowanie szerokiego kręgu interesariuszy w prace nad kształtowaniem koncepcji wdrożenia metodyki BIM w Polsce pozwoli przeprowadzić ten proces w sposób efektywny i taki, w którym każda z grup odegra przypisaną jej rolę. W związku z powyższym Ministerstwo planuje zorganizować konsultacje eksperckie, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich ww. grup. Zaplanowano, że przedmiotowe konsultacje odbędą się 27 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jeśli Pan poseł będzie tego dnia dysponował czasem, to serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ww. konsultacjach. Oficjalne zaproszenie zostanie przesłane w najbliższym czasie.

Odnosząc się do postulatów wypracowanych w ramach konsultacji poselskiej, to w znacznej mierze pokrywają się one z zebranymi do tej pory przez Ministerstwo opiniami, doświadczeniami, jak i dobrymi praktykami. Zasadnym wydaje się jednak zebranie jeszcze większego katalogu koncepcji i przebiegu wdrażania BIM oraz narzędzi wsparcia związanych z tym procesem, a następnie poddanie ich szerokim konsultacjom wśród głównych interesariuszy tego procesu oraz innych zainteresowanych podmiotów. Ministerstwo do tej pory nie analizowało możliwości uruchomienia narzędzi wsparcia finansowanego, ulg podatkowych czy dopłat.

Duże znaczenie dla ewentualnego wdrożenia metodyki BIM w Polsce ma również odpowiednie przeszkolenie projektantów i inżynierów, aby mogli swobodnie poruszać się w środowisku BIM. Z tego też względu niezwykle istotne jest włączenie do prac nad koncepcją szerokiego wykorzystania ww. metodyki w budownictwie środowiska naukowego oraz akademickiego, aby pełniły one rolę edukacyjną względem kolejnych pokoleń absolwentów kierunków technicznych, którzy w przyszłości będą pracować w środowisku BIM.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo bardzo chętnie skorzysta z doświadczenia i wiedzy ekspertów uczestniczących w konsultacjach poselskich. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie na adres sekretariatDB@mib.gov.pl listy uczestników ww. konsultacji.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Żuchowski

Podsekretarz Stanu

źródło:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0BA47539

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
 1. Grzegorz lipiec 25th, 2016 3:32PM

  Owszem MIB działa – i to ostro. dobra zmiana jest nie do zatrzymania. Właśnie dzisiaj minister (J. S.) zlecił ekspertyzę dot wdrażania BIM swojemu koledze z KPMG (M.S.). Należy nadmienić, że oferta KPMG była merytorycznie oceniona najniżej przez samego Zamawiającego i nie spełniała minimalnych wymaganych kryteriów, a mimo to cena ofertowa została w ostatniej chwili tak ustawiona by wygrała firma niemająca żadnego pojęcia o BIM, ale znana z dobrych relacji z politykami. Jak wiadomo w takich firmach „doradczych” po kadencji cumuje większość ministrów. Podobno w dalszej kolei firma ta dostanie wielomilionowy kontrakt rządowy na wdrożenie BIM w PL.

  • admin lipiec 25th, 2016 6:24PM

   Widzę, że kolega Grzegorz jest dobrze poinformowany!
   To nieco przykre, że dzieje się jak się dzieje.

  • Rafal lipiec 31st, 2016 4:21PM

   @Grzegorz
   Interesujacy wpis. Mozna zapytac o wiecej szczegolow? Moze kontakt na priv?

 2. gester sierpień 1st, 2016 10:53AM

  jakie priv? po to jest forum bim, zeby takie sprawy omawiac publicznie.

 3. admin sierpień 1st, 2016 11:31AM

  uściślając, na blogu nawet nie ma opcji priv 🙂 można jedynie podać swój mail publicznie.

 4. Rafal sierpień 1st, 2016 9:33PM

  @ Grzegorz infomacja juz niepotrzebna za to dzieki Adminowi/Maciejowi dzieki za dzisiejszy wpis na blogu bo to jest to czego wlasnie szukalem.

  Pozdrawiam obu panow serdecznie

Comment